Last Update : 28/05/2020 00:00:00
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบทำความเย็น Chiller
การล้าง Condenser ในเครื่อง Chiller มีประโยชน์อย่างไร ?
Last Update : 23/04/2020 00:00:00
Water Sustainability
Recycling Wastewater
Last Update : 21/02/2020 00:00:00
WHY DISSOLVED AIR FLOTATION (DAF)?
IS IT A GOOD CHOICE FOR YOU?
Last Update : 27/08/2019 00:00:00
PVC Filling
PVC Filling ที่เสื่อมประสิทธิภาพ มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนให้กับ heat exchanger อย่างไร ?
Last Update : 09/08/2019 00:00:00
ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ (DAF System)
ระบบ Dissolved Air Floatation System (DAF) คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมีจำพวก พอลิเมอร์, โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น ระบบ DAF นี้ เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน หรือ โรงงานกระดาษ เป็นต้น
Last Update : 11:56:23 17/01/2019
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)
Last Update : 11:45:48 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Waste water system ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด เหมาะสมกับคุณภาพน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน น้ำเสียหลังการบำบัดแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรน
Last Update : 11:39:37 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น ระบบ DAF ระบบตกตะกอนเคมี แบบกวนช้า กวนเร็ว ระบบปรับความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
Last Update : 11:27:31 17/01/2019
MBR Membrane
MBR Membrane (Flat sheet)
Last Update : 11:19:09 17/01/2019

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1206
Total View
74836

Knowledge

Multi-Media Filters (MMF)
Last Update : 00:00:00 28/05/2020
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบทำความเย็น Chiller
การล้าง Condenser ในเครื่อง Chiller มีประโยชน์อย่างไร ?
Last Update : 00:00:00 23/04/2020
Water Sustainability
Recycling Wastewater
Last Update : 00:00:00 21/02/2020
WHY DISSOLVED AIR FLOTATION (DAF)?
IS IT A GOOD CHOICE FOR YOU?
Last Update : 00:00:00 27/08/2019
PVC Filling
PVC Filling ที่เสื่อมประสิทธิภาพ มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนให้กับ heat exchanger อย่างไร ?
Last Update : 00:00:00 09/08/2019
Why to chemical cleaning boiler ?
>> Chemical cleaning can play an important role in boiler maintenance. Proper chemical cleaning removes deposits from the inside of boiler tubes which improves the boiler heat rate, reduces tube failures and improves the stability of boiler chemistry. #boilercleaning #boiler #atpinnovations #cleaning #service
Last Update : 00:00:00 14/02/2019
Sequencing Batch Reactor (SBR)
ระบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) เป็นระบบที่สร้างตะกอนที่มีการตกตะกอนที่ดี ทำให้สามารถแยกน้ำที่บำบัดแล้วกับตะกอนได้ดี ทำให้น้ำที่บำบัดแล้วนั้นมีคุณภาพที่ดี การควบคุมการสูบน้ำออกจากระบบ ทำด้วยระบบ PLC ซึ่งง่ายต่อการควบคุม #SBR #wastewater #atpinnovations
Last Update : 10:50:28 17/01/2019
สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ?
สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ? ??การออกแบบทางโครงสร้างหรือการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ??ความแปรปรวนของลักษณะสมบัติของน้ำเสียทั้งในด้านปริมาณและความสกปรก ??ขาดความรู้และความเข้าใจในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ??ขาดที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
Last Update : 00:00:00 29/11/2018
Do you know why UV system is popular to USE in potable water ?
Last Update : 00:00:00 14/02/2018
**สารพิษในน้ำ**
น้ำเน่าที่เราเห็นตามปกตินั้น นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนั้นแล้ว ยังทำให้น่าขยะแขยงไม่น่าดู แต่น้ำบางแห่งอาจจะดูไม่เน่าเหม็น ก็อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและสิ่งมีชีวิตโดยรอบรวมทั้งคนเราได้เหมือนกัน ซึ่งก็คือน้ำที่มีสารพิษเจือปน เช่น สารปรอท สารตะกั่ว หรือแคตเมี่ยมโดยสารพิษพวกนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการแอบปล่อยออกจากโรงงานทั้งเล็กและใหญ่ นอกจากนั้น น้ำจากไร่นาที่ระบายลงสู่แม่น้ำลำคลอง ก็ยังจะพาเอาสารเคมีที่ใช้ในไร่นาเหล่านั้นลงมาพร้อมกันด้วย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในบริเวณนั้นและ ต่อคนที่นำน้ำไปใช้อีกด้วย อย่างนี้เรียกว่าเกิดมลพิษทางน้ำขึ้นแล้ว เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เห็นใครแอบปล่อยต้องรีบแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว Cr. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Last Update : 11:20:53 20/03/2017
MBR Membrane
MBR Membrane
Last Update : 17:07:14 23/12/2016
การบำบัดน้ำเสีย (Waste water Treatment Plant System)
การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติ ไม่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำจึงมีหลายวิธี
Last Update : 15:59:00 09/08/2016


First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by ATP Innovations Co., Ltd.
Tel. 02-9819198, 064-696-4265  Fax. 02-9819084  Website. www.atpinnovations.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login