รถพลังงานแสงอาทิตย์(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 201
บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ในการจัดกิจกรรม "รับบริจาคเพื่อสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์สยามเทคแข่งเวทีโลก2562(STCIII go to World Solar Challenge 2019)เพื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College)" ภายใต้หัวข้อ "รถพลังงานแสงอาทิตย์...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 2019)" โดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี และ 45 ปี ของกิจการในเครือ บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด 1.5% ของทุกยอดขายสินค้าและบริการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -16 ต.ค. เราบริจาคร่วมสมทบทุนตามโครงการกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ด้วยและปิดโครงการรับบริจาคพร้อมส่งมอบเงินผ่านบัญชีวิทยาลัยฯเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ พ. 6 พ.ย. 2562 แต่เนื่องจากทางวิทยาลัยยังคงต้องการระดมทุนเข้าโครงการฯเพื่อสร้างหลักสูตรพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามพันธสัญญาและเป้าหมายที่วางไว้เพื่ออนาคตการใช้พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย จึงยังคงเปิดรับบริจาคตรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริจาคทั่วไป ผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ edonation.rd.go.th(สำหรับผู้ที่ดำเนินการเอง) หรือ ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนสงเคราะห์) ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 025-8-009000 หรือ สอบถามเพิ่มเติม THICHAKORN V. International Business Management Lecturer, International Student Recruitment, International College, Siam Technology College, Bangkok, Thailand Email: thichakornv@siamtechno.ac.th Phone: +662 878 5067 Whatsapp: +66 909 601 904
Last Update : 31/03/2020 08:51:03
โครงการส่งเสริมคนทำดี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ thumb.invest@gmail.com หรือโทร. 0816438721
Last Update : 29/09/2013 20:27:04
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....3
รายละเอียด โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..2
Last Update : 20/09/2013 20:14:52
รับสมัครโครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)....2
รายละเอียดการรับสมัคร โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) ต่อ..
Last Update : 20/09/2013 20:10:24

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
10
Total View
1986484

News


Heading:
Thailand's Gems & Jewelry Guide Book English_Chinese version <ต่อหน้า 160+>.

Date time: 2017-03-31 10:37:18

Heading:
แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒(Notification of the annual general meeting of Shareholders 1/2019)

Date time: 2019-04-22 09:49:45

Heading:
"เอ็กซ์ตร้าเทรนด" ร่วมโครงการรู้ทันภาษีออนไลน์ ("EXTRATREND" Join Online tax workshop. )

Date time: 2019-05-21 07:52:33

Heading:
เพิ่มช่องทางสื่อสารออนไลน์ :: Increase online communication channels.

Date time: 2020-02-28 18:15:50

Heading:
ประกาศผลรางวัล พ.ค. '63 :: Prize Announcement for May '20

Date time: 2020-05-20 08:26:08

Heading:
ประกาศผลรางวัล มิ.ย. '63 :: Prize Announcement for June '20 1 พ.ย. 2562 ? 15 พ.ค. 2563

Date time: 2020-06-30 11:38:26

Heading:
ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มกราคม 2563 :: Prize Announcement for January 2020

Date time: 2020-06-30 11:45:11

Heading:
ประกาศผลรางวัลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 :: Prize Announcement for February 2020

Date time: 2020-06-30 11:48:59

Heading:
ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มีนาคม 2563 :: Prize Announcement for March 2020

Date time: 2020-06-30 11:59:38

Heading:
ประกาศผลรางวัล เม.ย. '63 :: Prize Announcement for Apr '20 และจดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 (Invitation letter to the 2020 Annual General Meeting)

Date time: 2020-06-30 12:05:58

Heading:
โปรแกรมใหม่-รักษาความปลอดภัยในอาคาร เปิดให้ใช้ฟรี! บนมือถือ Free! Trial Security Guard Mobile App.

Date time: 2020-07-25 12:57:44

Heading:
ผ้าคอตต้อน100-ญี่ปุ่น พิมพ์ลาย เกรดเอ ซื้อเยอะ! ลดแยะ! Japan Cotton 100% Best Quality! Best Surprise!

Date time: 2020-07-27 13:34:34

Heading:
ประกาศผลรางวัล ก.ค.-ก.ย. '63 :: Prize Announcement for July-Sep '20 1 พ.ย. 2562 ? 15 ส.ค. 2563

Date time: 2020-09-18 20:27:25

Heading:
แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔(Notification of the annual general meeting of Shareholders 1/2021)

Date time: 2021-04-21 09:41:15
First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by __thumbinvest.industry.in.th__
Tel. 0816438721,0894442273  Website. bluedesignergy.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login