สินค้าระบายสต๊อก จากซัพพลายเออร์
หมวดหมู่สินค้าหมวดหมู่สินค้า

สิ่งทอ - ผ้า

 • 70054

  41. 70054

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 194
  ปกติ 40 พิเศษ ฿20
  50%
 • 70032

  42. 70032

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นดำปักดำ (ผ้ากำมะหยี่)
  Stock: 473
  ปกติ 20 พิเศษ ฿10
  50%
 • 70004

  43. 70004

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 174
  ปกติ 40 พิเศษ ฿20
  50%
 • 70036

  44. 70036

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 74
  ปกติ 50 พิเศษ ฿20
  60%
 • 70031

  45. 70031

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นดำปักดำ (ผ้ากำมะหยี่)
  Stock: 473
  ปกติ 16 พิเศษ ฿8
  50%
 • 70019

  46. 70019

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักชมพู/เขียว
  Stock: 137
  ปกติ 50 พิเศษ ฿20
  60%
 • 70031

  47. 70031

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นดำปักดำ (ผ้ากำมะหยี่)
  Stock: 473
  ปกติ 16 พิเศษ ฿8
  50%
 • 70019

  48. 70019

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักชมพู/เขียว
  Stock: 137
  ปกติ 50 พิเศษ ฿20
  60%
 • 70029

  49. 70029

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 712
  ปกติ 15 พิเศษ ฿5
  67%
 • 70010

  50. 70010

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักชมพู
  Stock: 352
  ปกติ 15 พิเศษ ฿5
  67%
 • 70010

  51. 70010

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 429
  ปกติ 15 พิเศษ ฿5
  67%
 • 70016

  52. 70016

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นนู๊ดปักขาว
  Stock: 504
  ปกติ 35 พิเศษ ฿18
  49%
 • 70016

  53. 70016

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 1382
  ปกติ 35 พิเศษ ฿18
  49%
 • 235

  54. 235

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: สีน้ำเงิน BLUE
  Stock: 232
  ปกติ 15 พิเศษ ฿5
  67%
 • 235

  55. 235

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: สีดำ BL
  Stock: 576
  ปกติ 15 พิเศษ ฿5
  67%
 • 33400 K/41

  56. 33400 K/41

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: สีดำ BL
  Stock: 1222
  ปกติ 16 พิเศษ ฿8
  50%
 • 33400 K/41

  57. 33400 K/41

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: สีฟ้าอ่อน BU
  Stock: 2656
  ปกติ 16 พิเศษ ฿8
  50%
 • 33400 K/41

  58. 33400 K/41

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: สีชมพูอ่อน PI
  Stock: 127
  ปกติ 16 พิเศษ ฿8
  50%
 • 33400 K/41

  59. 33400 K/41

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: สีโอรส OR
  Stock: 154
  ปกติ 16 พิเศษ ฿8
  50%
 • 70026

  60. 70026

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักขาว
  Stock: 1048
  ปกติ 15 พิเศษ ฿5
  67%
 • 70026

  61. 70026

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 2290
  ปกติ 15 พิเศษ ฿5
  67%
 • 70026

  62. 70026

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 792
  ปกติ 15 พิเศษ ฿5
  67%
 • 70026

  63. 70026

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักชมพู
  Stock: 1132
  ปกติ 15 พิเศษ ฿5
  67%
 • 70022

  64. 70022

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 373
  ปกติ 50 พิเศษ ฿25
  50%
 • 70022

  65. 70022

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักชมพู
  Stock: 80
  ปกติ 50 พิเศษ ฿25
  50%
 • 70022

  66. 70022

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักขาว
  Stock: 47
  ปกติ 50 พิเศษ ฿25
  50%
 • 70022

  67. 70022

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักชมพู
  Stock: 45
  ปกติ 50 พิเศษ ฿25
  50%
 • 70037

  68. 70037

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักขาว
  Stock: 103
  ปกติ 35 พิเศษ ฿18
  49%
 • 70037

  69. 70037

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักชมพู
  Stock: 130
  ปกติ 35 พิเศษ ฿18
  49%
 • 70037

  70. 70037

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักขาว
  Stock: 314
  ปกติ 35 พิเศษ ฿18
  49%
 • 70038

  71. 70038

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักขาว
  Stock: 92
  ปกติ 40 พิเศษ ฿20
  50%
 • 70002

  72. 70002

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักชมพู
  Stock: 197
  ปกติ 40 พิเศษ ฿20
  50%
 • 70002

  73. 70002

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นส้มอ่อนปักชมพู
  Stock: 125
  ปกติ 40 พิเศษ ฿20
  50%
 • 70002

  74. 70002

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักขาว
  Stock: 689
  ปกติ 30 พิเศษ ฿15
  50%
 • 70002

  75. 70002

  ยี่ห้อ: พื้นขาวปักขาว
  รุ่น:
  Stock: 178
  ปกติ 30 พิเศษ ฿15
  50%
 • 70002

  76. 70002

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักชมพู
  Stock: 846
  ปกติ 30 พิเศษ ฿15
  50%
 • 70038

  77. 70038

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นชมพูปักชมพู
  Stock: 192
  ปกติ 30 พิเศษ ฿15
  50%
 • 70002

  78. 70002

  ยี่ห้อ:
  รุ่น: พื้นขาวปักชมพู
  Stock: 173
  ปกติ 30 พิเศษ ฿15
  50%
 • ผ้าทรีคอท

  79. ผ้าทรีคอท

  ยี่ห้อ: N.375
  รุ่น: Tricot
  Stock: 1138
  ปกติ 0 พิเศษ ฿0
  0%
 • ผ้าทรีคอท

  80. ผ้าทรีคอท

  ยี่ห้อ: N.339/62
  รุ่น: Tricot
  Stock: 5274
  ปกติ 0 พิเศษ ฿0
  0%
OTOP ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง  (0)   |   OTOP ประเภทเครื่องดื่ม (0)   |   OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  (0)   |   OTOP ประเภทศิลปะและของที่ระลึก  (0)   |   OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  (0)   |   OTOP ประเภทอาหาร (0)   |   กระดาษและสิ่งพิมพ์ (425)   |   ก่อสร้างและโยธา (1082)   |   การขนส่ง (118)   |   การเงิน การธนาคาร สินเชื่อ หลักทรัพย์ ประกันภัย (25)   |   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ (116)   |   การบริการต่าง ๆ, การซ่อมบำรุง (245)   |   การแพทย์ (0)   |   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ (230)   |   การศึกษา การฝึกอบรม สถาบันการศึกษา (81)   |   การสื่อสาร โทรคมนาคม (82)   |   กีฬา และอุปกรณ์ (105)   |   เกษตร (894)   |   เกษตร - เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร (0)   |   เกษตร - ปุ๋ยและสารบำรุง (0)   |   เกษตร - ผลผลิตการเกษตร (0)   |   เกษตร - ยาปราบศัตรูพืช (0)   |   เกษตร - ไร่นา,สวน (0)   |   โกดัง อุปกรณ์ขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ (270)   |   ของสะสมและพระเครื่อง (44)   |   ครัวโลก - อาหาร (0)   |   ความปลอดภัย และสุขภาพ (680)   |   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ (544)   |   เคมีภัณฑ์ และยา (531)   |   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล (2323)   |   เครื่องใช้ไฟฟ้า (0)   |   เครื่องประดับและอัญมณี (738)   |   เครื่องปรุงรสและส่วนผสมประกอบอาหาร (0)   |   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (215)   |   เครื่องสำอางค์ (1086)   |   เครื่องหนังและรองเท้า (235)   |   ซอฟแวร์และการพัฒนาระบบ (0)   |   เซรามิก (143)   |   ท่องเที่ยว (0)   |   ธุรกิจด้านการบริการ และให้คำปรึกษา (289)   |   ธุรกิจด้านการบริการให้การ รับรองมาตรฐานสากล (37)   |   บริการจัดอบรมสัมมนา (0)   |   บ้านที่ดินและที่พักอาศัย (4)   |   ปศุสัตว์ - เครื่องมือและอุปกรณ์ฟาร์ม (0)   |   ปศุสัตว์ - ผลผลิตปศุสัตว์ (0)   |   ปศุสัตว์ - ฟาร์ม (0)   |   ปศุสัตว์ - ยาและวัคซีน (0)   |   ปศุสัตว์ - อาหารสัตว์และสารบำรุง (0)   |   ปิโตรเลี่ยมและแก๊ส (74)   |   ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (406)   |   ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ (164)   |   ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ (679)   |   พลังงาน (42)   |   แฟรนไชส์ (0)   |   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1511)   |   ยาง และพลาสติก (647)   |   รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์ (676)   |   ร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม (358)   |   ร้านอาหารและภัตตาคาร (0)   |   โรงเรียนสอนทำอาหาร (0)   |   โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ (569)   |   วัตถุดิบผลิตอาหาร (0)   |   สิ่งทอ - Accessories (21)   |   สิ่งทอ - กระดุม (2)   |   สิ่งทอ - ชุดลำลอง, แฟชั่น (1)   |   สิ่งทอ - ซิป (2)   |   สิ่งทอ - ปกเสื้อ (1)   |   สิ่งทอ - ผ้า (11)   |   สิ่งทอ - ยางยืด (6)   |   สิ่งทอ - เส้นด้าย (1)   |   สิ่งทอ, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย (1423)   |   สุขภาพและความงาม (75)   |   หัตถกรรม ของขวัญและของชำร่วย (826)   |   เหมืองแร่และสินแร่ (6)   |   องค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ (15)   |   อัฐบริขารสำหรับพระสงฆ์ และสามเณร (38)   |   อาหารและเครื่องดื่ม (2725)   |   อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน (0)   |   อุปกรณ์เครื่องเขียน (117)

ระบบได้ทำการส่งคำขอของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-810-0959
อีเมล์ arraya@gmail.com