Profile

Company Information :

Company name :
หจก.เต่งโปรดักส์
 
tengproducts partnership

Business Information :

Industry group :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
Business type :
  1. Wholeseller
  2. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
54 พมู่ 2 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 71120
Address 2 :
54 moo 2 Pongtuak Tamaka Kanchanaburi กาญจนบุรี 71120
Country :
ไทย
Tel :
081-8371970
Fax :
034540684

Other information :

Annual revenue :
1,000,001 - 5,000,000

Company Profile

     หจก.เต่งโปรดักส์ มาจากวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อย. GMP และ มก-ธกส  คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน มีความอร่อยและมีมาตรฐานจนได้ประกาศนียบัตร OTOP ระดับ 5 ดาว  และ เป็นนวัตกรรม

                                                                                    

                                   

       ด้านกิจกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็นที่ยอมรับจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี  มีจุดเด่นด้านคุณภาพและการพัฒนาองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ

       ด้านขั้นตอนการผลิตแบบไหลไปทางเดียวไม่สวนทางและวัตถุดิบต่างๆมีการควบคุมตรวจสอบทุกขั้นตอนเป็นต้นว่า อุณหภูมิ เวลาฆ่าเชื้อ และความปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่เป็นอันตราย  ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปลอดภัยอย่างแน่นอน

       ระบบสุขลักษณะหรือ GMP ปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องจนได้รับใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในระดับดีมาก