PAGE VIEW : 10,519

Product Information :

Name :
โปรแกรมพร้อมระบบบริหารนิติบุคคลอาคารชุด (Condo Management System)
Category :
  1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Sub - Category :
  1. โปรแกรมลิขสิทธิ์ออกแบบ/สร้างต้นแบบ 2 มิติ 3 มิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(3D CAD/CAM/CNC/CAE Software License)
Brand :
ซอฟต์นิก
Model :
2559/2016 ราคาเริ่มต้น 2,125 USD
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
  2. บริการ
  3. วัตถุดิบ
  4. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ประสิทธิภาพของ ระบบบริหารอาคารชุดและโปรแกรมรับการออกแบบ และพัฒนาให้เหมาะกับลักษณะงาน และสนองตอบความต้องการในทุกรายละเอียดต่างๆของการบริหารการจัดการอาคารชุด, หอพัก, อพาร์ตเม้นต์ และอาคารสำนักงาน ได้อย่างดีเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจถบันเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารอาคารซึ่งช่วยให้สะดวกประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ระบบบริหารอาคาร ยังสามารถเชื่อมโยงกับ ระบบบัญชีแยกประเภท GL โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

Product Detail :

ประสิทธิภาพของ ระบบบริหารอาคารชุดและโปรแกรมรับการออกแบบ และพัฒนาให้เหมาะกับลักษณะงาน และสนองตอบความต้องการในทุกรายละเอียดต่างๆของการบริหารการจัดการอาคารชุด, หอพัก, อพาร์ตเม้นต์ และอาคารสำนักงาน ได้อย่างดีเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจถบันเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารอาคารซึ่งช่วยให้สะดวกประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ระบบบริหารอาคาร ยังสามารถเชื่อมโยงกับ ระบบบัญชีแยกประเภท GL โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย


Product Gallery :

Other Product In Group "โปรแกรมลิขสิทธิ์ออกแบบ/สร้างต้นแบบ 2 มิติ 3 มิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(3D CAD/CAM/CNC/CAE Software License) (11)"