E-Catalog > โปรแกรมลิขสิทธิ์ออกแบบ/สร้างต้นแบบ 2 มิติ 3 มิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(3D CAD/CAM/CNC/CAE Software License) > โปรแกรมระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินและสินค้าคงคลัง (Asset & Inventory control)

PAGE VIEW : 10,505

Product Information :

Name :
โปรแกรมระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินและสินค้าคงคลัง (Asset & Inventory control)
Category :
  1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Sub - Category :
  1. โปรแกรมลิขสิทธิ์ออกแบบ/สร้างต้นแบบ 2 มิติ 3 มิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(3D CAD/CAM/CNC/CAE Software License)
Brand :
SoFtNIC
Model :
2559/2016 (S,M,L,XL,CLOUD,Mobile Application) ราคาเริ่มต้น 7.50 USD
Product Type :
  1. บริการ
  2. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
สามารถติดตามปริมาณสินค้าคงคลัง-ระหว่างสั่งซื้อ-ระหว่างผลิต/ต้นทุนการผลิต-การกำหนดราคาขาย/สต็อก(สินค้าตัวอย่าง-สินค้าปกติ-สินค้าจัดรายการ)สูงสุด-ต่ำสุด/ร้านค้า/เจ้าหนี้ รายงานประจำวัน รายงานการวิเคราะห์สินค้ารายตัว รายงานต้นทุนและการกำหนดราคาขาย

Product Detail :

ชุด S : ประกอบด้วย หน้าจอหลัก,รายการประจำวัน,ระบบความปลอดภัย,เอกสารและรายงาน ราคา 99.-/ชุด

          + หน้าจอที่ลูกค้าต้องการเพิ่มรวมไม่เกิน 10 หน้าจอ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500.-/หน้า

 

ชุด M : ประกอบด้วย หน้าจอหลัก,รายการประจำวัน,ระบบความปลอดภัย,เอกสารและรายงาน ราคา 159.-/ชุด 

          + หน้าจอที่ลูกค้าต้องการเพิ่มรวมไม่เกิน 15 หน้าจอ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000.-/หน้า

 

ชุด L : ประกอบด้วย หน้าจอหลัก,รายการประจำวัน,ระบบความปลอดภัย,เอกสารและรายงาน ราคา 299.-/ชุด

          + หน้าจอที่ลูกค้าต้องการเพิ่มรวมไม่เกิน 20 หน้าจอ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500.-/หน้า

 

ชุด XL : ประกอบด้วย หน้าจอหลัก,รายการประจำวัน,ระบบความปลอดภัย,เอกสารและรายงาน ราคา 399.-/ชุด

          + หน้าจอที่ลูกค้าต้องการเพิ่มรวมไม่เกิน 25 หน้าจอ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000.-/หน้า

 

ชุด CLOUD : ประกอบด้วย หน้าจอหลัก,รายการประจำวัน,ระบบความปลอดภัย,เอกสารและรายงาน ราคา 399.-/ชุด

          + หน้าจอที่ลูกค้าต้องการเพิ่มรวมไม่เกิน 30 หน้าจอ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500.-/หน้า

 

หมายเหตุ : ส่งงานแก้ไขทุก 7 วันทำการ, ราคารวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว


หน้าจอหลัก : -ประวัติร้านค้า/เจ้าหนี้

                 -ประวัติพนักงาน/บุคคลากร

                 -ทะเบียนทรัพย์สิน/พัสดุ/สถานะรายสินค้า

รายการประจำวัน : การรับ-เบิก-ยืม-คืนสินค้าตัวอย่าง, สินค้าทั่วไป, สินค้าจัดรายการ                                    การกำหนดราคาขายและสต็อกแบบLIFO-FIFO-Moving Average                การคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน                                    วิเคราะห์สต็อกสินค้าขายดี-ขายไม่ดี-zero stock

ระบบความปลอดภัย : หน้าจอกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน/หน้าจอเข้าสู่ระบบโปรแกรม

เอกสารและรายงาน : การรับ-เบิก-ยืม-คืนสินค้าตัวอย่าง, สินค้าทั่วไป, สินค้าจัดรายการ                                         การกำหนดราคาขายและสต็อกแบบLIFO-FIFO-Moving Average วิเคราะห์สต็อกสินค้า/รายงานประจำวันต่างๆ

 


ติดตั้ง,อบรมวิธีการใช้งาน,ปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ ณ สถานที่ที่กำหนดได้ตลอดชีพโดยไม่คิดมูลค่า

บริการทั้งในและต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพิ่มเติมตามจริง)

ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าRelated Product :

รับออกแบบ สร้าง ตกแต่ง ต่อเติม รื้อถอน บ้าน อาคาร สวนและสระน้ำ
Brand : กัญญา สาธร
Model : 2559/2016 ราคาเริ่มต้น 50 USD
Last Update : 25/02/2560 14:18 Preview : 10,379
รับออกแบบ สร้าง ตกแต่ง ต่อเติม รื้อถอน บ้าน อาคาร สวนและสระน้ำ จากวัสดุประเภทอิฐมวลเบา และฉนวนกันความร้อน
สอนผลิต ชิ้นงานลิขสิทธิ์(CAE/CAM/CNC/3D Prototype) จากแบบวาด 2 มิติ, 3มิติ ด้วยโปรแกรม Fusion360
Brand : ExtraTrend
Model : 2559/2016 ราคาเริ่มต้น 3.0 US$
Last Update : 20/10/2559 10:48 Preview : 10,435
สอนวิธีการใช้งานโปรแกรมช่วยในการผลิต(CAE/CAM/CNC) จากภาพต้นแบบ 3 มิติ(3D) เครื่องสแกน 3 มิติ(3D Scanner) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ เช่น SolidWork, Sketch Up, Slic3r,Mach3, CNC:DK007, Repitier,Matrix, JewelCAD, ArtCAM,Fusion360 แบบ On Line/Off Line เพื่อผลิตชิ้นงาน จากไฟล์ภาพ 3 มิติ(3D) ทั้งแบบSolidและMesh สำหรับผลิตต้นแบบ(Prototype) ศึกษา(Education) การแพทย์(Medical) สถาปัตยกรรม(Architechture) อาหาร(Food) ศิลปะและแฟชั่น(Art & Fashion) แบบจำลอง(Model) ราคาเริ่มต้น 79 ฿/ชั่วโมง พร้อมคู่มือภาษาไทยลิขสิทธิ์เฉพาะคุณ ไฟล์งานออกแบบ และใบประกาศนียบัตร
จดทะเบียนธุรกิจ (Commerce certificate of registeration)
Brand : SoFtNIC
Model : DBD (M)
Last Update : 13/05/2555 14:53 Preview : 10,019
จดทะเบียนใหม่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม
เทคนิค วิธี ปฏิบัติการ (Learning & Workshop) ติดตั้งระบบประตูหน้าต่าง กึ่งอัตโนมัติ(Doors & Widows) ด้วยตนเอง
Brand : เอ็กซ์ตร้าเทรนด
Model : 2559/2016 ราคาเริ่มต้น 0.65 US$
Last Update : 25/02/2560 14:30 Preview : 11,143
คลินิคอาชีพ(Job Clinic & Start Up) ฝึกปฏิบัติ(Workshop) เสริมทักษะและเทคนิค(Smart technical skills building) การเจียระไน(Gemstones Cutting) การเผาพลอย(Heat Treatment) ด้วยตนเอง พร้อมคู่มือภาษาไทย แฟ้มงาน(Portfolio) และใบประกาศนียบัตร(Certificated) *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
โปรแกรมระบบบริหารการวางแผนทางภาษีและบัญชี (Tax & Account System)
Brand : SoFtNIC
Model : 2559/2016 (S,M,L,XL,CLOUD)
Last Update : 11/08/2562 12:07 Preview : 10,069
สามารถกำหนดผังบัญชี การวางแผนภาษี/ชำระภาษี การบันทึกใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย/ใบสำคัญอื่นๆ ลงรายการเดบิต/เครดิต ปิดงบการเงิน/ยอดยกไป เพื่อติดตามวิเคราะห์รายการทางบัญชี
โปรโมชั่น
Brand : ThumbInWest,ExtraTrend,MoreJinKok,DeeAkeJewelry,
Model : 2560/2017
Last Update : 08/01/2560 23:36 Preview : 1,528
โปรโมชั่น"โดบินฮูท" 2560 จับเข่าคุย เนื่องในโอกาส ฉลองครบ 800,000 วิว + 18 ปี(เอ็กซ์ตร้าเทรนด) + 34 ปี(ดีเอกจิวเวลรี่) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 444 2273, 081 643 8721

Other Product In Group "โปรแกรมลิขสิทธิ์ออกแบบ/สร้างต้นแบบ 2 มิติ 3 มิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(3D CAD/CAM/CNC/CAE Software License) (10)"