PAGE VIEW : 9,568

Product Information :

Name :
บริการออกแบบเครื่องประดับ(Jewelry Design)
Category :
  1. กระดาษและสิ่งพิมพ์
Sub - Category :
  1. บริการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ(Hand draft & Jewelry Design 3 D)
Brand :
DK
Model :
siGn XL
Product Type :
  1. บริการ
  2. วัตถุดิบ
  3. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ลูกค้าสามารถระบุจำนวน สร้อยข้อมือ ต่างหู จี้ ขนาด เพชรพลอย ฯลฯ ตามต้องการได้ ณ วันที่สั่งซื้อ

Product Detail :

1.ชิ้นงานออกแบบพร้อมไฟล์ตั้งต้นสำหรับแกะสลักชิ้นงานแว็กซ์ (ชุด XL) : 30 ชิ้น/3วัน/36,000.- ส่งงานและรับชำระเงินทั้งหมดภายใน 3 วัน

2.ลูกค้าสามารถระบุจำนวน ต่างหู สร้อยข้อมือ จี้ ขนาด เพชรพลอย ฯลฯ ตามต้องการได้ ณ วันที่สั่งซื้อ

3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ณ วันสั่งซื้อOther Product In Group "บริการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ(Hand draft & Jewelry Design 3 D) (4)"