E-Catalog > ยาฉีดปราศจากเชื้อทั่วไป > ไทโอนาไอลิน - 200 ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ในสุกร

PAGE VIEW : 4,117

Product Information :

Name :
ไทโอนาไอลิน - 200 ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ในสุกร
Category :
  1. เคมีภัณฑ์ และยา
Sub - Category :
  1. ยาฉีดปราศจากเชื้อทั่วไป
Brand :
ไทโอนาไอลิน - 200
Model :
TIONAOLIN-200
Product Type :
  1. วัตถุดิบ
  2. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
สรรพคุณ :ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อต่าง ๆ ดังนี้ ในสุกร : ไมโคพลาสมา ไฮโอนิโมนิอี, แอคติโนบาซิลลัส พิวโรนิวโมนิอี, แอคติโนบาซิลลัส ซูอิส, พาสจูเรลลา มัลโตซิดา, สแตปฟิโลคอคไค, สเตรปโต คอคคัส ซูอิส,โรคบิดมูกเลือด (Swine dysentery), โรคลำไส้อักเสบ (Ileites) โรคเลปโตสไปโรซีส

Product Detail :

สรรพคุณ     :  ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อต่างดังนี้


     
ในสุกร    : ไมโคพลาสมาไฮโอนิโมนิอี, แอคติโนบาซิลลัสพิวโรนิวโมนิอี,
แอคติโนบาซิลลัสซูอิส, พาสจูเรลลามัลโตซิดา, สแตปฟิโลคอคไค, สเตรปโต  คอคคัสซูอิส,โรคลิดมูกเลือด(Swine dysentery), โรคลำไส้อักเสบ(Ileites)   โรคเลปโตสไปโรซีส


วิธีใช้            ฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาด 10-20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวสัตว์วันละ  1 ครั้งติดต่อกันนาน 5 วันหรือให้ในขนาด 1 ซีซีต่อน้ำหนักตัวสัตว์ 16 กิโลกรัม   วันละ 1 ครั้งติดต่อกันนาน 5 วัน


ระยะหยุดยา :  ในกรณีสัตว์ที่ใช้บริโภคงดการให้ยาเป็นเวลา 10 วันก่อนส่งโรงฆ่า
สภาวะที่เก็บ  :  เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน30 องศาเซลเซียส   เก็บให้พ้นแสง
ขนาดบรรจุ   :  100
ซีซีOther Product In Group "ยาฉีดปราศจากเชื้อทั่วไป (10)"