E-Catalog > อาหาร, ผลิตภัณฑ์ > ปลายี่สกแผ่นกรอบ

PAGE VIEW : 475

Product Information :

Name :
ปลายี่สกแผ่นกรอบ
Category :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
Sub - Category :
  1. อาหาร, ผลิตภัณฑ์
Brand :
เต่ง
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ทำจากเนื้อปลายี่สก ผสมเครื่องปรุงและเครื่องเทศสมุนไพร ทำเป็นแผ่นแล้วทอดหรืออบกรอบ มีตราเครื่องหมายฮาลาล

Product Detail :


Other Product In Group "อาหาร, ผลิตภัณฑ์ (1)"