E-Catalog > กระถางต้นไม้ > กระถางต้นไม้

PAGE VIEW : 3,886

Product Information :

Name :
กระถางต้นไม้
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
Sub - Category :
  1. กระถางต้นไม้
Brand :
UBPack
Model :
P103
Short Description :
Size (mm) : Dia 103 , H 78

Product Detail :

กระถางก้นมีรูระบายน้ำ เหมาะกับการปลูกต้นกล้าพร้อมลงดินสามารถลงดินพร้อมกระถางได้เลย

เหมาะกับต้นไม้ประเภทกระบองเพชร หรือต้นไม้ที่ใช้น้ำน้อยๆ


การชำระเงิน : ชำระเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ ผ่านระบบ paypal

paypal account : Universalbiopack@ubpack.com