วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

  • โทรสอบถามค่าขนส่งก่อนชำระเงิน 
  • ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ตามรายละเอียดบัญชีที่ด้านล่าง
  • โทรแจ้ง หรือ line ใบpayslip ให้ทางบริษัททราบ
  • รอรับแจ้งการส่งของและรอรับของภายใน 7 วันราชการ ยกเว้นส่งด่วนมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • รับของแล้วโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของสินค้า
  • ถ้ามีปัญหาแจ้งกลับภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันรับของ

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ท่ามะกา นายพสิษฐ์ เต่งภาวดี 7140169276 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ลูกแก นายพสิษฐ์ เต่งภาวดี 0911174027 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ท่าเรือพระแท่น นายพสิษฐ์ เต่งภาวดี 1692326470 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี นายพสิษฐ์ เต่งภาวดี 7792232127 ออมทรัพย์