ป้ายและวิธีการใช้ร่ม

     ป้ายวงรี

ป้ายวงรี


     ป้ายติดร่มด้านใน

ป้ายติดร่มด้านใน


     ป้ายวิธีใช้ร่มสปริงและร่มมือกาง

ป้ายวิธีใช้ร่มสปริงและร่มมือกาง


     ป้ายวิธีใช้งานร่มยาว

ป้ายวิธีใช้งานร่มยาว


     ป้ายวิธีใช้งานขาตั้ง

ป้ายวิธีใช้งานขาตั้ง

 

     ป้ายวิธีใช้งานร่มเล็ก

ป้ายวิธีใช้งานร่มเล็ก


     ป้ายวิธีใช้งานร่มสนาม

ป้ายวิธีใช้งานร่มสนาม


     ป้ายวิธีการใช้เต็นท์สำเร็จรูป

วิธีการใช้เต็นท์ 


     ป้ายวิธีการใช้ร่ม Gxxx

ป้ายวิธีการใช้ร่ม G