Promotion

กุนเชียงปลาทุกรายการสั่งซื้อทางเว็ปไซท์  ซื้อขนาด 480g หรือ 250g ครบ 50 ชิ้นแถม 1 ชิ้นชนิดเดียวกัน  ภายใน  30 ธันวาคม  2558 นี้เท่านั้น