จุดเริ่มต้นสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลและการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ

2009 สายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล

2010 เวนจูรี่ 

2010 แท่งเติมอากาศบับเบิ้ลสติ๊ก 

2013 อุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้งาน บับเบิ้ลสตาร์

2014 อุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้งานแอร์ฟลอค1, และแอร์ฟลอค2 

2015 อุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้งาน แอร์ฟลอคจัมโบ้ 

1.สายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล ลักษณะพิเศษของสินค้า คือ สามารถดัดแปลงได้หลายรูปแบบตามที่ต้องการ

2.เวนจูรี่ ลักษณะพิเศษของสินค้า คือ ใช้งานกับปั๊มน้ำ ให้ค่าออกซิเจนสูง ใช้งานบริเวณน้ำขุ่นได้ไม่เกิดปัญหาการอุดตัน สามารถติดตั้งที่ระดับความลึกมากกว่า 2 เมตรได้ สร้างการไหลเวียนของน้ำ นิยมใช้ในกลุ่มปลากระชัง

 

3.แท่งเติมอากาศบับเบิ้ลสติ๊ก ลักษณะพิเศษของสินค้า คือ มีขนาดเล็ก กะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งาน เพียงต่อกับปั๊มลมขนาด 10 วัตต์ขึ้นไป ใช้ได้ทั้งในปลาสวยงามและระบบขนส่งสัตว์น้ำ

 

4.อุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้งาน บับเบิ้ลสตาร์, แอร์ฟลอค1, และแอร์ฟลอค2 ลักษณะพิเศษของสินค้า คือมีน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัม มีสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล6 แขน ความยาวแขนละ 20 เซนติเมตร สามารถกระจายกินพื้นที่ได้ถึง 1-2 ตารางเมตร อุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้งานทั้ง 3 รุ่นมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน ดังนี้

4.1) บับเบิ้ลสตาร์ มีหัวจ่ายลมอยู่แนวนอนช่วยลดการหักงอของสายลมได้ในกรณีที่เดินท่อลมระยะไกล นิยมใช้ในกลุ่มปลากระชัง, การอนุบาลกุ้ง และถังหมักจุลินทรีย์

4.2) แอร์ฟลอค1 มีลักษณะคว่ำติดพื้น แขนเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลอยู่ติดพื้นบ่อ เหมาะสำหรับใช้งานในการอนุบาลกุ้งในระบบฟลอค

4.3) แอร์ฟลอค2 มีหัวจ่ายลมอยู่ด้านบน ท่อลมไม่หรืองอในระหว่างใช้งาน นิยมใช้ในกลุ่มปลากระชัง,การอนุบาลกุ้ง, ถังหมักจุลินทรีย์,ถังขนส่งสัตว์น้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

5.อุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้งาน แอร์ฟลอคจัมโบ้ (แอร์ฟลอคขนาดใหญ่) ลักษณะพิเศษของสินค้า คือมีน้ำหนัก 6 กิโลกรัม มีสายยางเติมอากาศ 8 แขน ความยาวแขนละ 30 เซนติเมตร สามารถกระจายกินพื้นที่กว้างได้ถึง 3-4 ตารางเมตร