กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) และคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ

ศึกษาดูงานด้าน  "โลจิสติกส์และซัพพลายเชน"  คลังสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555

ศึกษาดูงานด้าน  "โลจิสติกส์และซัพพลายเชน" บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้านการอบรมดีดี ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ที่

http://www.dip.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81/tabid/36/Default.aspx