Knowledge

การดูแล-บำรุงรักษาหม้อน้ำ และระบบระบายความร้อน
05/03/2558 17:58
วิธีการบำรุงรักษาหม้อน้ำหรือระบบหล่อเย็น หม้อน้ำ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ¬อีกตัวหนึ่งของเครื่องยนต์ เพราะหม้อน้ำจะช่วยระบายความร้อนในการทำงานของเครื่องยนต์ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนจัด การระบายความร้อนของรถยนต์โดยทั่วไปจะใช้น้ำเป็นตัวระบายความร้อน ทำให้ต้องมีการเช็คระดับน้ำอยู่เสมอว่าลดลงไปมากเท่าใด ถ้าลดลงมากจนแห้งอาจจะทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงหรือโอเวอร์ฮีท และสร้างความเสียหายตามมาได้
เทคนิคการวัดหม้อน้ำ
22/03/2554 15:35
หม้อน้ำที่ใช้กับรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆคือ หม้อน้ำ ตาวี กับหม้อน้ำตาตรง โดยทั้ง2 อย่างมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน โดยหม้อน้ำตาวี เหมาะสำหรับหม้อน้ำที่ใช้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถกระบะ, และรถตู้ สามารถแบ่งย่อยออกเป็นหม้อน้ำนอน และหม้อน้ำตั้ง ส่วนหม้อน้ำตาตรง เหมาะสำหรับหม้อน้ำที่ใช้กับรถบัส, รถบรรทุก, รถสิบล้อ, และรถไถนา เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด