ของดีสิ่งหนึ่งของเมืองกาญจน์

คำกล่าว "มาเมืองกาญจน์ไม่ได้ทานปลายี่สกเหมือนมาไม่ถึง" เดี๋ยวนี้ท่านที่ไม่มีโอกาสมาเมืองกาญจน์ก็ทานปลายี่สกได้

Company Profile

หจก.เต่งโปรดักส์ ก่อตั้งมากว่า 13 ปี มีวัตถุประสงค์สร้างงานให้แก่ชุมชนโดยไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน ผลิตสินค้าอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพ มีมาตรฐานรับรองและมีจรรยาบรรณ ผลิตแล้วต้องปลอดภัย ตนเองและครอบครัวทานได้ ไม่ใช่ผลิตแล้วตนเองไม่กล้าทาน
ทุกขั้นตอนของการผลิตถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน อย,GMP และมารตฐาน มก-ธกส รสชาติอร่อย เนื้อสัมผัสดี จนได้รับประกาศนียบัตร OTOP 5 ดาว 4 งวดติดต่อกัน
รางวัล DE mark award และ PM award เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร