รถพลังงานแสงอาทิตย์(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 2019)

บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสยามเทค ในการจัดกิจกรรม "รับบริจาคเพื่อสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามแข่งเวทีโลก2562(STCIII go to World Solar Challenge 2019)เพื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College)" ภายใต้หัวข้อ "รถพลังงานแสงอาทิตย์...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 2019)" โดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี และ 45 ปี ของกิจการในเครือ บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด 1.5% ของทุกยอดขายสินค้าและบริการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -16 ต.ค. เราบริจาคร่วมสมทบทุนตามโครงการกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(Siam Technology College) ด้วย บริษัทฯได้ดำเนินการระดมทุนเข้าโครงการฯผ่านคลิปประชาสัมพันธ์ในหัวข้อเดียวกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ edonation.rd.go.th (สำหรับผู้บริจาคดำเนินการเอง) หน่วยรับบริจาค เลขที่ 0994000619669 ชื่อ เทคโนโลยีสยาม ที่อยู่ 46 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 หรือ บริจาคที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตามที่อยู่ข้างต้นโดยตรง หรือ บจก.เอ็กซ์ตร้าเทรนด บัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี/สาขาย่อยบางกะปิ ชื่อ:บจก.เอ็กซ์ตร้าเทรนด เลขที่:764-315-9558 Saving A/C. Extratrend Co., Ltd. Bank:UOB/BangKaPi No.:764-315-9558 บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ/สาขาพระราม2กม.7 ชื่อ:บจก.เอ็กซ์ตร้าเทรนด เลขที่:228-4-68228-9 Saving A/C. Extratrend Co., Ltd. Bank:BBL/Rama2Km.7 No.:228-4-68228-9 (สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการเอง โดยบริษัทฯจะนำส่งรายละเอียดพร้อมยอดเงินที่ได้รับบริจาค ส่งต่อเพื่อให้ทางสถาบันฯตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องแก่บรรดาท่านผู้มีคุณูปการทั่วไปและเพื่อประโยชน์ทางด้านสิทธิลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี 2 เท่าแก่บรรดาท่านผู้มีคุณูปการที่เป็นสถานประกอบการ) ติดต่อสอบถาม / More Info. : (เอ๋ กัญญา) +668 9444 2273, +668 1643 8721, (อ.ทิชากร วิสาลสกล) +662 878 5067 ขอเชิญท่านทีสนใจให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ ร่วมกันบริจาคเพื่อสนับสนุน ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 20 คน สร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ที่นั่งเข้าร่วม แข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์โลก ปี 2562, ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 สามารถสร้างรถที่น้ำหนักเบาลงถึง 100 กก. ตั้งเป้าสถิติไม่ต่ำกว่าครั้งที่สอง (สถิติครั้งแรก(ปี 2558/2015) สร้างรถ 1 ที่นั่ง เข้าที่ 27 ความเร็วเฉลี่ย 56.55 กม./ชม., สถิติครั้งที่สอง(ปี 2560/2017) สร้างรถ 2 ที่นั่ง เข้าที่ 3 ความเร็วเฉลี่ย 65 กม./ชม.) Invites all interested in Thailand with knowledge of solar car for commercial production. Please, donated to support the team of 20 Siam Technology College students, creating a 3-seat solar car to join The World Solar Car Challenge in 2019, Australia for 1 month. This year is the 3rd year that we create cars lighter than the past about 100 kg, set a record goal of not less than the second(The first statistics (year 2015/2015) Our 1-seat car is ranking the 27th, average speed 56.55 kmh, the second statistic (year 2017/2017) Our 2-seater cars is ranking 3rd, average speed 65 km / hr.) ************************ ข่าวสารเพิ่มเติม/More news:- link: http://www.thaitechno.net/vip/knowledge-detail.php?id=3133&uid=40122 link: thumbinvest.industry.in.th link: Blue DesigNergy link: siamtechnology.ac.th link: http://www.youtube.com/embed/EUxK1RaVvzY #DonateSiamTech, #STCIIIToWorldSolarChallenge2019

"เอ็กซ์ตร้าเทรนด" ร่วมโครงการรู้ทันภาษีออนไลน์ ( "EXTRATRNED" Join Online Tax Workshop)

บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับเชิญจากโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครแห่งอัญมณี โดย GIT เข้าร่วมการอบรมรู้ทันภาษีออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในฐานะผู้ประกอบการที่สินค้าผ่าน การรับรองคุณภาพ Buy With Conference จากสถาบันเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com เพื่อ เพิ่มช่องทางการค้าและความมั่นใจ นอกเหนือจากช่องทาง Thumbinvest.industry.in.th นอกเหนือจากนี้ทีมวิจัย Blue DesigNergy แย้มข่าวดีร่วมกับเทคโนฯย่านจรัญฯในเร็วๆนี้อีกด้วย ************************ Extratrend Co., Ltd. be invited by GIT to joy the Development project in Chanthaburi as a gem city to participate in online tax training on May 16a. As a trader, the product is qualified for Buy With Conference from the Institute for distribution on the Thaitrade.com platform to increase trade channels of Thumbinvest.industry.in.th, the Blue DesigNergy research team has good news with institutional technology nearby Charansanitwong distric soon. *ข่าวสารเพิ่มเติม GIT.or.th, bangkokbiznews.com, Thansettakij.com

แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒(Notification of the annual general meeting of Shareholders 1/2019)

บริษัท เอ็กซ์ตราเทรนด จำกัด วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารแสดงสินค้า Blue DesigNergy เลขที่ 82/194 หมู่ที่11 ซอยเอกชัย10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

Our New CAD/CAM Training Class , Jewelry Design, Healthy Food other product at https://www.facebook.com/kanya.cad

Our New CAD/CAM Training Class , Jewelry Design, Healthy Food other product at https://www.facebook.com/kanya.cad *สนใจคอร์สออกแบบด้วยโปรแกรมแมตริกซ์, Jewelry CAD, ART CAM *ต้องการเครื่องประดับที่ไม่ซ้ำแบบใคร *อยากได้ Database เครื่องประดับเฉพาะตน เชิญที่ https://www.facebook.com/kanya.cad หรือ 0894442273, 0816438721 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Company Profile

*ดีเอกจีเวลรี่(DEE-EK JEWELRY) จดทะเบียนการค้าใน USA ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 2526 โดยเป็นผู้ออกแบบ ผลิตและส่งออกเครื่องประดับทองคำและแพลตินั่มไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนจำหน่าย Yahal USA(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Zyntech
*พ.ศ.2551 ได้เพิ่มข่ายงานในประเทศไทยดำเนินการภายใต้เครือ Thumbinvest ในนามร้านดีเอก จีเวลรี่(Dee Ake Jewelry) by Extratrend Co., Ltd. และได้รับมาตราฐานจากโครงการ Buy With Conference ของกระทรวงพาณิชย์

สินค้าใหม่ (New Products)

หน้าจอโปรแกรมลิขสิทธิ์ ควบคุมเครื่องจักร 4 - 6 แกน ราคา หลักพัน!! (Made to order:The program license screen for 4 - 6 axis machine control.)
<< ด่วน! จำนวนจำกัด >> โอกาสของ ผู้ที่ฝันอยากเป็นเจ้าของ โปรแกรมลิขสิทธิ์หน้าจอ ควบคุมซีเอ็นซี ตั้้งแต่ 4 แกน, 5 แกน, 6 แกน ในราคา ต่ำกว่าหมื่น (ในวาระครบรอบปีที่ 20 ของ บจก.เอ็กซ์ตร้าเทรนด, วาระครบรอบปีที่ 36 ของ ดีเอก จิวเวลรี่ และวาระครบรอบปีที่ 65 ของ หม้อ จิน ก๊ก) โทร.ก่อนมีสิทธิ์ก่อน 089 444 2273 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * << Hot & Limited ! >> The opportunity of those who dream of owning Copyright program, CNC control screen, from 4-axis, 5-axis, 6-axis at a price less than ten thousand (in the 20th anniversary of Extra Trend Co., Ltd., the 36th anniversary of Dee Ake Jewelry and the 65th anniversary of More Jin Kok) Call : +668 9444 2273. จำหน่าย หน้าจอโปรแกรมลิขสิทธิ์ สำหรับการควบคุมเครื่องจักรแกะสลักเชิงลบ(ซีเอ็นซี) 4 - 6 แกน ราคาเพียง หลักพัน!! เท่านั้น ติดต่อ (เอ๋) : 089 444 2273, 081 643 8721 ค้นหาผลิตภัณฑ์อื่น-เพิ่มเติม : thumbinvest.industry.in.th หรือ BlueDesigNergy อีเมล์ : thumb.invest@gmail.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Made to order!! The program license screen for 4 - 6 axis CNC machine control. X,xxx only!! Contact (Aye) : +668 9444 2273, +668 1643 8721 Search more product : thumbinvest.industry.in.th or BlueDesigNergy e-mail : thumb.invest@gmail.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * thumbinvest.industry.in.th BlueDesigNergy link: บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด (Extratrend Co.,Ltd.) link: Blue DesigNergy link: SoftNic & Lyn PatentS 0816438721 link: Thumb In West 0816438721 link: D Share Home 0894442273 link: More Jin Kok (24*7) by Extratrend Co.,Ltd. link: Dee Ake Jewelry & ChooSeNin 0894442273 link: Believe Impact 0816438721 link: https://www.youtube.com/watch?v=MPcxSIYdtzI
Last Update : 13/07/2019
แผงโซล่าเซลล์ 318 วัตต์ (Solar Panel 318 watt)
แผงโซล่าเซลล์ 318 วัตต์ (Solar Panel 318 watt) โปรดศึกษาเอกสารแนบด้านล่าง
Last Update : 29/05/2019
ซ่อมเครื่องจักรแกะแว็กซ์ (Mini CNC 4 axis Mechanical Repair)
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 2,000บาท +ในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10) เริ่มต้น 1,200 บาท +หากสรุปอาการเสีย และเสนอราคาแล้ว ลูกค้าสามารถตัดสินใจดำเนินการต่อที่อื่นได้ แต่ถ้าให้เลือกให้เราดำเนินการซ่อมบำรุง ประยุกต์บอร์ดควบคุม ตามที่แนะนำภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าพอใจแล้ว ค่าบริการเริ่มต้น สามารถนำมาเป็นส่วนลด รวมถึงโปรโมชั่นส่วนลดรายเดือน และส่วนลดรีวิวลูกค้าเก่า/ลูกค้าใหม่
Last Update : 19/02/2019
อบรมการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ แอสไปร์
บริการปรึกษา+อบรม+คอร์สการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ แอสไปร์ มี 6 แบบ รายคำถาม/รายชิ้น ราคาเริ่มต้น 200 บาท ส่วนใหญ่ทำงานได้แล้ว ลืมบางคำสั่ง การทำงานบางรูปแบบ ที่นานๆใช้สักครั้ง รายชั่วโมง ราคาเริ่มต้น 150 บาท เคยใช้งานโปรแกรมออกแบบอื่่นค่อนข้างคล่อง คอนข้างเข้าใจและสามารถปรับเมนูเทียบเคียงกับโปรแกรมเก่าที่เคยใช้ได้ค่อนข้างดี ทดสอบผลก่อนรับใบรับรองการฝึกงาน(On Job Certificated) รายวัน ราคาเริ่มต้น 3000 บาท เช่นเดียวกับรายชั่วโมง แต่ต้องการเวลามากขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจ รายการนอกสถานที่ ราคาเริ่มต้น 5500 บาท อบรมหลายบุคคล มีเครื่องมือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสถานที่พร้อม หรือ พร้อมจะเช่าใข้อุปกรณ์เพื่อการอบรม จำนวนอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป ควรให้พื้นฐานใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวก ในการเชื่อมโยงหัวข้อและลงมือสร้างชื้นงานส่งระหว่างอบรมได้เท่าทันกัน รายตลอดชีพ ราคาเริ่มต้น 15,500 บาท เรียนรู้ฝึกทำชิ้นงานด้วยตนเอง เป็นอย่างน้อย 3 ชิ้นงานที่ใกล้เคียงงานที่ต้องการทำหรือทำอยู่แล้วด้วยมือ หลังจากนั้นหากพบปัญหาในการสร้างสินค้าใหม่ๆ หรือประยุกต์ไม่เป็น สามารถติดต่อฝากรีวิวและคำถามที่ https://g.co/kgs/J5ZcPE เงื่อนไขรับประกัน และรับคืน ภายใต้โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ(Buy With Conference)
Last Update : 19/02/2019

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 8
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 21 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2019
อบรมการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ อาทแคม
บริการปรึกษา+อบรม+คอร์สการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ อาทแคม มี 6 แบบ รายคำถาม/รายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท ส่วนใหญ่ทำงานได้แล้ว ลืมบางคำสั่ง การทำงานบางรูปแบบ ที่นานๆใช้สักครั้ง รายชั่วโมง ราคาเริ่มต้น 250 บาท เคยใช้งานโปรแกรมออกแบบอื่่นค่อนข้างคล่อง คอนข้างเข้าใจและสามารถปรับเมนูเทียบเคียงกับโปรแกรมเก่าที่เคยใช้ได้ค่อนข้างดี ทดสอบผลก่อนรับใบรับรองการฝึกงาน(On Job Certificated) รายวัน ราคาเริ่มต้น 4500 บาท เช่นเดียวกับรายชั่วโมง แต่ต้องการเวลามากขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจ รายการนอกสถานที่ ราคาเริ่มต้น 6500 บาท อบรมหลายบุคคล มีเครื่องมือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสถานที่พร้อม หรือ พร้อมจะเช่าใข้อุปกรณ์เพื่อการอบรม จำนวนอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป ควรให้พื้นฐานใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวก ในการเชื่อมโยงหัวข้อและลงมือสร้างชื้นงานส่งระหว่างอบรมได้เท่าทันกัน รายตลอดชีพ ราคาเริ่มต้น 24,000 บาท เรียนรู้ฝึกทำชิ้นงานด้วยตนเอง เป็นอย่างน้อย 3 ชิ้นงานที่ใกล้เคียงงานที่ต้องการทำหรือทำอยู่แล้วด้วยมือ หลังจากนั้นหากพบปัญหาในการสร้างสินค้าใหม่ๆ หรือประยุกต์ไม่เป็น สามารถติดต่อฝากรีวิวและคำถามที่ https://g.co/kgs/J5ZcPE เงื่อนไขรับประกัน และรับคืน ภายใต้โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ(Buy With Conference)
Last Update : 19/02/2019
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry : JewelCAD ฉบับที่ 1
วิธีการใช้งานโปรแกรม และตัวอย่างชิ้นงานพร้อมวิธีการสร้าง จำนวน 47 หน้า ดูตัวอย่าง คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2019
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 5
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 23 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2019

สินค้าขายดี (Best Selling)

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแกะแว็กซ์ ด้านซอฟต์แวร์ (Mini CNC 4 axis Mechanical Software Upgrade)
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้ง Local Brand และ Global Brand +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 2,000 บาท +ในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10) เริ่มต้น 1,200 บาท
Last Update : 19/02/2019
บำรุงรักษาเครื่องจักรแกะแว็กซ์ (Mini CNC 4 axis Mechanical Maintenance)
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้ง Local และ Global Brand ภายใต้งบประมาณที่คุณพอใจเลือกเองได้ +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 2,000 บาท +ในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10) เริ่มต้น 1,200 บาท
Last Update : 19/02/2019
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 6
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 24 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2019
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry : JewelCAD ฉบับที่ 2
วิธีการใช้งานโปรแกรม คำอธิบายสัญลักษณ์ พร้อมภาพตัวอย่างชิ้นงาน และวิธีการสร้างแต่ละชิ้นงาน จำนวน 28 หน้า ดูตัวอย่าง.... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2019

Products Showcase

คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 4
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 18 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2019
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry  ฉบับที่ 3
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 26 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2019
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 7
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 19 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2019
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry : JewelCAD ฉบับที่ 9
คู่มือการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Jewel CAD ประมาณปีละ 2 ฉบับ ฉบับละประมาณ 10 แบบ พร้อมขั้นตอนการสร้างหรือวาดแต่ละแบบพร้อมภาพประกอบ คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2019
เครื่องแกะแว็กซ์ (Mini CNC 4 axis Mechanical) #DK007.2
1.ขนาดเครื่องประมาณ 300 x 400 x 300 มม. 2.ตัวเครื่องทำจากแผ่นอลูมิเนียม (Series : 1xxx). 3.ความละเอียดระดับ : 8 (/1600). 4.ควบคุม 4 แกน. 5.น้ำหนักรองรับ 10 kg. 6.รองรับโปรแกรม : Mach3,Mach4,cNc Zeus,KCAM,EMC2.... 7.รองรับระบบปฏิบัติการ : DOS,Windows (xp,2000,7), Linux. 8.ฟรี! อบรม 2 วัน แกะ 2 ชิ้นงาน. 9.ฟรี! คู่มือภาษาไทย. 10.ฟรี!โปรแกรมควบคุม cNc Linux 11.ฟรี! บริการปรึกษาหลังการขาย 24 ชั่วโมงทั่วโลก. 12.ฟรี! ค่าขนส่งทั่วโลก. 13.ฟรี! เลือกสีและพื้นผิวตัวเครื่องได้ตามต้องการ 14.พิเศษ! รับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน ตามโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ. 15.พิเศษ! รับประกันตัวเครื่องตลอดชีพ(ส่วนที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า). 16.พิเศษ! ให้คำปรึกษาอื่นๆสำหรับลูกค้าแม้สินค้าที่ซื้อจากที่อื่น. 17.ในหีบห่อประกอบด้วย : 1 เครื่องซีเอ็นซี DK007.2, 1 กล่องควบคุม, 1 คู่มือ(อังกฤษ/ไทย) *ภาพเพื่อการโฆษณาและราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาล่า สุดโทร. 0816438721, 089444227
Last Update : 03/02/2015
เครื่องมินิซีเอ็นซีเพื่อแกะแว็กซ์(Mini CNC for wax mold) #DK 007.3
1.ขนาดเครื่องประมาณ 400 x 450 x 450 มม. 2.ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Series : 2xxx). 3.ความละเอียดระดับ : 16 (/1600). 4.ควบคุม 4 แกน. 5.น้ำหนักรองรับ 35 kg. 6.รองรับโปรแกรม : Mach3,Mach4,cNc Zeus,KCAM,EMC2.... 7.รองรับระบบปฏิบัติการ : DOS,Windows (xp,2000,7), Linux. 8.ฟรี! อบรม 2 วัน แกะ 2 ชิ้นงาน. 9.ฟรี! คู่มือภาษาไทย. 10.ฟรี!โปรแกรมควบคุม cNc Linux 11.ฟรี! บริการปรึกษาหลังการขาย 24 ชั่วโมงทั่วโลก. 12.ฟรี! ค่าขนส่งทั่วโลก. 13.ฟรี! เลือกสีและพื้นผิวตัวเครื่องได้ตามต้องการ 14.พิเศษ! รับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน ตามโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ. 15.พิเศษ! รับประกันตัวเครื่องตลอดชีพ(ส่วนที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า). 16.พิเศษ! ให้คำปรึกษาอื่นๆสำหรับลูกค้าแม้สินค้าที่ซื้อจากที่อื่น. 17.ในหีบห่อประกอบด้วย : 1 เครื่องซีเอ็นซี DK007.3, 1 กล่องควบคุม, 1 คู่มือ(อังกฤษ/ไทย) *ภาพเพื่อการโฆษณาและราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาล่าสุดโทร. 0816438721, 0894442273
Last Update : 03/02/2015
แหวนทองคำ(Gold) 24 K  ทองคำขาว(แพลตินั่ม-Platinum) 900 สำหรับสุภาพสตรี(Gentle Women Ring)
น้ำหนักทองคำ 24 K กรัม น้ำหนักทองคำขาว 900 กรัม เพชรขนาด ตังค์ น้ำหนักรวม ตังค์ พลอยเหลี่ยมขนาด มม. น้ำหนักรวม กะรัต สีระบุ *สามารถปรับรูปแบบและราคาต่อวงตามที่ลูกค้าต้องการได้ PT+38%:Casting gram. & GLOD+28%:Casting gram. *upon daily standard price of Gold & Platinum casting
Last Update : 09/09/2013
แหวนทองคำ(Gold) 24 K  ทองคำขาว(แพลตินั่ม-Platinum) 900 สำหรับสุภาพสตรี(Gentle Women Ring)
น้ำหนักทองคำ 24 K กรัม น้ำหนักทองคำขาว 900 กรัม เพชรขนาด ตังค์ น้ำหนักรวม ตังค์ พลอยเหลี่ยมขนาด มม. น้ำหนักรวม กะรัต สีระบุ *สามารถปรับรูปแบบและราคาต่อวงตามที่ลูกค้าต้องการได้ PT+38%:Casting gram. & GLOD+28%:Casting gram. *upon daily standard price of Gold & Platinum casting
Last Update : 09/09/2013
แหวนทองคำ(Gold) 24 K  ทองคำขาว(แพลตินั่ม-Platinum) 900 สำหรับสุภาพสตรี(Gentle Women Ring)
น้ำหนักทองคำ 24 K กรัม น้ำหนักทองคำขาว 900 กรัม เพชรขนาด ตังค์ น้ำหนักรวม ตังค์ พลอยเหลี่ยมขนาด มม. น้ำหนักรวม กะรัต สีระบุ *สามารถปรับรูปแบบและราคาต่อวงตามที่ลูกค้าต้องการได้ PT+38%:Casting gram. & GLOD+28%:Casting gram. *upon daily standard price of Gold & Platinum casting
Last Update : 09/09/2013