ประกาศผลรางวัลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 :: Prize Announcement for February 2020

*ประกาศผลรางวัลสำหรับลูกค้าใหม่ออนไลน์ทั่วไป ที่ซื้อสินค้าร่วมรายการก่อน 15 ม.ค. 2563 *สิทธิ์นี้ไม่ร่วมกับส่วนลดรายการอื่น สงวนสิทธิ์รางวัลใหญ่กว่ากรณีได้รับมากกว่า 1 รางวัลต่อการประกาศผลฯ *จับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน เพื่อนใหม่ 20 โพสต์ หรือลูกค้าซื้อครั้งเดียว่ มีสิทธิ์ชิงรางวัลตลอดปี *************************************************** * Announcement of results for general new online customers That purchased the item before 15 Jan 2020 * This privilege is not combined with other discounts. Reserve the right to receive bigger prizes in case of receiving more than 1 prize per announcement. * Draw prizes on the 16th of the month. 20 new friends or posts. Buy once. Eligible to win prizes throughout the year

ประกาศผลรางวัลประจำเดือน มกราคม 2563 :: Prize Announcement for January 2020

*ประกาศผลรางวัลสำหรับลูกค้าใหม่ออนไลน์ทั่วไป ที่ซื้อสินค้าร่วมรายการก่อน 15 ธ.ค. 2562 *สิทธิ์นี้ไม่ร่วมกับส่วนลดรายการอื่น สงวนสิทธิ์รางวัลใหญ่กว่ากรณีได้รับมากกว่า 1 รางวัลต่อการประกาศผลฯ *จับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน เพื่อนใหม่ 20 โพสต์ หรือลูกค้าซื้อครั้งเดียว่ มีสิทธิ์ชิงรางวัลตลอดปี *************************************************** * Announcement of results for general new online customers That purchased the item before 15 Dec 2019 * This privilege is not combined with other discounts. Reserve the right to receive bigger prizes in case of receiving more than 1 prize per announcement. * Draw prizes on the 16th of the month. 20 new friends or posts. Buy once. Eligible to win prizes throughout the year

"เอ็กซ์ตร้าเทรนด" ร่วมโครงการรู้ทันภาษีออนไลน์ ("EXTRATREND" Join Online tax workshop. )

บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับเชิญจากโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครแห่งอัญมณี โดย GIT เข้าร่วมการอบรมรู้ทันภาษีออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในฐานะผู้ประกอบการที่สินค้าผ่าน การรับรองคุณภาพ Buy With Conference จากสถาบันเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com เพื่อ เพิ่มช่องทางการค้าและความมั่นใจ นอกเหนือจากช่องทาง Thumbinvest.industry.in.th นอกเหนือจากนี้ทีมวิจัย Blue DesigNergy แย้มข่าวดีร่วมกับเทคโนฯย่านจรัญฯในเร็วๆนี้อีกด้วย ************************ Extratrend Co., Ltd. be invited by GIT to join the Development project in Chanthaburi as a gem city to participate in online tax training on May 16a. As a trader, the product is qualified for Buy With Conference from the Institute for distribution on the Thaitrade.com platform to increase trade channels of Thumbinvest.industry.in.th, the Blue DesigNergy research team has good news with institutional technology nearby Charansanitwong distric soon.

แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒(Notification of the annual general meeting of Shareholders 1/2019)

บริษัท เอ็กซ์ตราเทรนด จำกัด วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารแสดงสินค้า Blue DesigNergy เลขที่ 82/194 หมู่ที่11 ซอยเอกชัย10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ....

Company Profile

มีหลายวิธีในการแก้ปัญหา แต่เพราะคุณมีความต้องการหรือปัญหาที่โดดเด่น ฝากปัญหาพิเศษของคุณไว้ให้เราดูแลไปด้วยกัน ภายใต้งบประมาณเงินลงทุนที่คุณพึงพอใจกับการสร้างเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมประยุกต์ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มและมือถือ แม้แต่ชีวเคมีโครงสร้างพิเศษ หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีอยู่ของคุณให้เพียงพอที่เราจะสร้างมันขึ้นมาให้ตรงความต้องการคุณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โทรหาเราได้ตลอดเวลา เราจะพยายามหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดร่วมกัน โทร. 089 444 2273, 081 643 8721.........


(There are many ways to solve the problem. But because you have outstanding needs or problems Leave your special problems for us to take care of together. Under the investment budget that you are satisfied with, creating technology, tools, machinery, hardware, applications, softwares, operating through platforms and mobile Even the special structural biochemistry Or improving your existing production process enough for us to create it to meet your needs as much as possible.

Suggesting individuals or groups via phone number (+66) 89 444 2273, (+66) 81 643 8721)).

Products Showcase