ประกาศผลรางวัล มิ.ย. '63 :: Prize Announcement for June '20 1 พ.ย. 2562 – 15 พ.ค. 2563

*1 สิทธิ์สมนาคุณตลอดทั้งปี สำหรับลูกค้าที่ ซื้อ ครบทุก 200 บาท *1 สิทธิ์สมนาคุณตลอดทั้งปี สำหรับผู้ที่เพิ่มเราเป็นเพื่อน กดถูกใจ พูดคุย แสดงความคิดเห็น ติชมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ช่วยรีวิวตามความรู้สึกจริง ประกอบภาพ หรือ VDO ฯลฯ ได้ทั้งในไลน์ FB WebSite Google My Business พร้อมแคปรูปเหล่านั้นส่งกลับมาทาง Line Id @118jmbvv ครบ 20 ภาพ *1 สิทธิ์สมนาคุณต่อครั้ง ส่วนลดประจำเดือนสำหรับลูกค้าเก่า/ใหม่ ตลอดทั้งปี (สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้ที่ต้องการได้) พร้อมแคปรูปส่งกลับมาทาง Line Id @118jmbvv หรือชมออนไลน์การออกรางวัล ทางNBT ให้เห็นรายละเอียดการโอนสิทธิ์ชัดเจน

ประกาศผลรางวัล พ.ค. '63 :: Prize Announcement for May '20

*ประกาศผลรางวัลสำหรับลูกค้าใหม่ออนไลน์ทั่วไป ที่ซื้อสินค้าร่วมรายการก่อน 15 เม.ย. 2563 *สิทธิ์นี้ไม่ร่วมกับส่วนลดรายการอื่น สงวนสิทธิ์รางวัลใหญ่กว่ากรณีได้รับมากกว่า 1 รางวัลต่อการประกาศผลฯ *จับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน เพื่อนใหม่ 20 โพสต์ หรือลูกค้าซื้อครั้งเดียว่ มีสิทธิ์ชิงรางวัลตลอดปี *************************************************** * Announcement of results for general new online customers That purchased the item before 15 Apr 2020 * This privilege is not combined with other discounts. Reserve the right to receive bigger prizes in case of receiving more than 1 prize per announcement. * Draw prizes on the 16th of the month. 20 new friends or posts. Buy once. Eligible to win prizes throughout the year.

เพิ่มช่องทางสื่อสารออนไลน์ :: Increase online communication channels.

จากการที่ลูกค้าหลายรายและผู้ติดต่อประสานงานรายอื่นๆ ต้องการช่องทางติดต่อออนไลน์กับทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสมัครใช้งานสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย Official Line ID: @118jmbvv FB: Kanya CAD Twitter: thumb.invest@gmail.com IG: Thumb.In.West ชมซีรี่ส์ทาง IGTV Youtube: ThumbInvest dee ake jewelry *ซึ่งลูกค้าสามารถค้นชื่อ หรือ สแกนจากภาพที่แนบไว้ในหัวข้อข่าวนี้ได้โดยตรง ************************************************ Due to many customers and other coordinators Need an online contact with the company Therefore applied for various Officially applications online media consists of:- Official Line ID: @ 118jmbvv FB: Kanya CAD Twitter: thumb.invest@gmail.com IG: Thumb.In.West ชมซีรี่ส์ทาง IGTV Youtube: ThumbInvest dee ake jewelry *Customers can search for names or scan directly from images attached to this news topic.

"เอ็กซ์ตร้าเทรนด" ร่วมโครงการรู้ทันภาษีออนไลน์ ("EXTRATREND" Join Online tax workshop. )

บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด ได้รับเชิญจากโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครแห่งอัญมณี โดย GIT เข้าร่วมการอบรมรู้ทันภาษีออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในฐานะผู้ประกอบการที่สินค้าผ่าน การรับรองคุณภาพ Buy With Conference จากสถาบันเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com เพื่อ เพิ่มช่องทางการค้าและความมั่นใจ นอกเหนือจากช่องทาง Thumbinvest.industry.in.th นอกเหนือจากนี้ทีมวิจัย Blue DesigNergy แย้มข่าวดีร่วมกับเทคโนฯย่านจรัญฯในเร็วๆนี้อีกด้วย ************************ Extratrend Co., Ltd. be invited by GIT to join the Development project in Chanthaburi as a gem city to participate in online tax training on May 16a. As a trader, the product is qualified for Buy With Conference from the Institute for distribution on the Thaitrade.com platform to increase trade channels of Thumbinvest.industry.in.th, the Blue DesigNergy research team has good news with institutional technology nearby Charansanitwong distric soon.

Company Profile

มีหลายวิธีในการแก้ปัญหา แต่เพราะคุณมีความต้องการหรือปัญหาที่โดดเด่น ฝากปัญหาพิเศษของคุณไว้ให้เราดูแลไปด้วยกัน ภายใต้งบประมาณเงินลงทุนที่คุณพึงพอใจกับการสร้างเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมประยุกต์ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มและมือถือ แม้แต่ชีวเคมีโครงสร้างพิเศษ หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีอยู่ของคุณให้เพียงพอที่เราจะสร้างมันขึ้นมาให้ตรงความต้องการคุณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โทรหาเราได้ตลอดเวลา เราจะพยายามหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดร่วมกัน โทร. 089 444 2273, 081 643 8721.........


(There are many ways to solve the problem. But because you have outstanding needs or problems Leave your special problems for us to take care of together. Under the investment budget that you are satisfied with, creating technology, tools, machinery, hardware, applications, softwares, operating through platforms and mobile Even the special structural biochemistry Or improving your existing production process enough for us to create it to meet your needs as much as possible.

Suggesting individuals or groups via phone number (+66) 89 444 2273, (+66) 81 643 8721)).
ไลน์ ไอดี / ID Line: @118jmbvv

สินค้าและบริการที่ลูกค้ารับได้จาก บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด Extratrend Co.,Ltd. offer Products and Services that you & your customers need.

ท่านสามารถค้นหาสินค้าและบริการ ที่ช่วยให้เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงบุคคลากรผู้ร่วมงานในสายการผลิตและพันธมิตร ในธุรกิจของท่านก้าวทันโลก พร้อมใช้งานเสมอ ในด้านต่างๆ ดังนี้
(You can find partners, products and services that helps your machines, tools and application softwares licensing programs to develop & growth your business in the global economy":-

"Fin.Fin.Cloth@gmail.com Direct Call. 090 465 3669, 081 457 8885"

Products Showcase