Company Profile

บริษัท เชียงไทยเทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนแต่งตั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันฟู้ดเกรด (NSF-H1 Food Grade) คุณภาพสูงแบรนด์ Bel-Ray, Inc

น้ำมันสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการลดต้นทุนโดยรวม (Lowest Total Cost of Ownership)
แบรนด์ Royal Purple Synthetic Oil จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Bel-Ray และ Royal Purple มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารหล่อลื่นและการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปิโตรเคมีและพลังงานมานานกว่า 72 ปี

เราพร้อมบริการให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และปรับปรุงโปรแกรมการหล่อลื่นเครื่องจักรของท่าน

"Tough Jobs Require Tough Solution"