Company Profile

บริษัทเชียงไทยเทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนแต่งตั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงแบรนด์ Bel-Ray, Inc จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีความชำนาญและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารหล่อลื่นและการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเหมืองแร่และขุดเจาะ มานานกว่า 72 ปี

Bel-Ray พร้อมบริการให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และปรับปรุงโปรแกรมการหล่อลื่นเครื่องจักรของท่าน

"Flex Your Engine...เสริมความแข็งแกร่งให้กับเครื่องจักรของคุณวันนี้"

Products Showcase