Company Profile

ผู้จัดจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา,เครื่องสำอางค์ เคมีสำหรับการเกษตรและยางอุตสาหกรรมเซรามิกส์และแก้ว
สนใจติดต่อ
คุณพิฑูรย์ 0867812907 / apitoon@nicinterchem.com / sales@nicinterchem.com