สินค้าแนะนำ (11)

ID : 62088
Brand : NIC
Last Update : 11/06/2555 14:42 Preview : 11,310
Barium Carbonate ใช้ผสมน้ำเคลือบเซรามิก เป็นตัวสร้างความเงา ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 65773
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:42 Preview : 14,838
Copper Sulfate เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68151
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:39 Preview : 10,310
Copper Cabonate สารให้สี ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68152
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:43 Preview : 10,622
Copper Oxide สารให้สี ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68154
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:44 Preview : 11,874
Ferric Oxide สารให้สี ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก., 50 กก.
ID : 68155
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:56 Preview : 11,094
Manganese Dioxide สารให้สี ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68157
Brand : NIC
Last Update : 28/06/2555 18:33 Preview : 10,223
Medium Oil น้ำยาเพ้นท์สีเซรามิก ขนาดบรรจุ 35 กก.
ID : 68158
Brand : NIC
Last Update : 23/08/2555 17:57 Preview : 12,930
Potash Feldspar ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 50 กก.
ID : 68260
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 13:01 Preview : 11,857
Sodium Tripolyphosphate(STPP) ใช้ผสมน้ำเคลือบ ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68262
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 13:11 Preview : 9,771
Stain สารให้สี ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68273
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:21 Preview : 10,650
Tin Dioxide สารให้สี ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.