สินค้าใหม่ (14)

ID : 100480
Brand : นาโอม็อก แอลเอ
Model : อม๊อกซี่ซิลิน ไตรไฮเกร
Last Update : 09/05/2562 15:22 Preview : 7,950
ส่วนประกอบหลัก : อม๊อกซี่ซิลิน ไตรไฮเดรท 200 มิลลิกรัม
ID : 100508
Brand : ฟิโปรไลน์ สปอต ออน
Model : Up to 10 kg
Last Update : 30/03/2562 15:20 Preview : 6,210
ขนาดการใช้ : ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของสัตว์ สุนัขตัวไม่เกิน 10 กก. ใช้พิโปรไลน์ สปอต ออน ขนาด 0.67 มล. หยดลงบนผิวหนังของสุนัข 1 ตัว จนหมด 1 หลอดหยด ควรใช้ทุกเกือนในกรณีที่มีความจำเป็นในการควบคุมเห็บหรือเมื่อพบร่องรอบของเห็บ ไม่ควรใช้ซ้ำภายใน 1 เดือน ยากำจัดเห็บ,ตัวเบียน ในสุนัข
ID : 100521
Brand : ฟิโปรไลน์ สปอต ออน
Model : 10.1-20 kg
Last Update : 30/03/2562 15:12 Preview : 5,306
ขนาดการใช้ : ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของสัตว์ สุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 10-20 กก.
ID : 101058
Brand : คีโปร - 100
Model : Vatcal
Last Update : 15/05/2562 13:31 Preview : 12,208
สารสำคัญ : Each 100 ml contains : Ketoprofan 10 gm ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย คีโทโปรเฟ่น 10 กรัม
ID : 101059
Brand : นาโอสะเปคติน-100 ชนิดผงละลายน้ำ
Last Update : 14/02/2562 13:23 Preview : 7,152
ID : 101170
Brand : แอลพิซิลิน ไตรไฮเดรด 200 มก.
Model : AMPIVATE
Last Update : 09/05/2562 15:26 Preview : 7,331
Composition : Ampicillin Trihydrate 200 mg / ml. (eq to Ampicillin anhydrous 174 mg ) แอมพิซิลิน ไตรไฮเดรต 200 มิลลิกรัม (เทียบเท่า แอลพิซิลิน แอนไฮดรัส 174 มิลลิกรัม)
ID : 101630
Brand : กานามัยซิน ซัลเฟส สำหรับฉีด ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรีย
Model : KANAJECT
Last Update : 15/05/2562 13:28 Preview : 10,748
Each 1 ml contains : Kanamycin sulfate eq to Kanamycin base 250 mg กานามัยซิน ซัลเฟต เทียบเท่า กานามัยซินเบส 250 มิลลิกรัม
ID : 102863
Brand : ลินโคเจ็ค
Model : LINCOJECT
Last Update : 15/05/2562 13:47 Preview : 9,423
ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ลินโคมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ 200 มิลลิกรัม (เทียบเท่า ลินโคมัยซิน เบส 176 มิลลิกรัม) Each 1 ml contain 200 mg (eq to Lincomycin base 176 mg)
ID : 174976
Brand : นาโอ-สะเปคติน พรีมิกซ์ ยาผสมอาหารสัตว์
Last Update : 14/02/2562 13:11 Preview : 525
ID : 174977
Brand : ไทแอมมูลิน พรีมิกซ์ สำหรับควบคุมโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อมัยโคพลาสม่า
Last Update : 15/02/2562 10:14 Preview : 668
ID : 174980
Brand : เครียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน แคท
Last Update : 09/05/2562 15:39 Preview : 613
เคลียร์ติ๊กซ์ ชนิดหยดหลังสำหรับแมว
ID : 174983
Brand : เครียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน 2.68 กิโลกรัม ใช้สำหรับกำจัดเห็บสุนัข
Model : 21.1-40 kg
Last Update : 08/05/2562 15:27 Preview : 586
เคลียร์ติ๊กซ์ ชนิดหยดหลัง กำจัดเห็บสำหรับสุนัข
ID : 174984
Brand : Cleartix spot on DOG 10.1-20 kg
Model : Cleartix spot on
Last Update : 16/05/2562 09:59 Preview : 589
One 1.4 mL tube treats one dog weighing over 10 kg and up to 20 kg body weight. สุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 10-20 กิโลกรัม ใช้ขนาด 1.34 มิลลิกรัม จำนวน 1 หลอดหยด
ID : 174985
Brand : เครียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน
Last Update : 14/02/2562 16:05 Preview : 410