สินค้าขายดี (6)

ID : 62088
Brand : NIC
Last Update : 11/06/2555 14:42 Preview : 12,584
Barium Carbonate ใช้ผสมน้ำเคลือบเซรามิก เป็นตัวสร้างความเงา ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68152
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:43 Preview : 11,499
Copper Oxide สารให้สี ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68154
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:44 Preview : 13,761
Ferric Oxide สารให้สี ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก., 50 กก.
ID : 68155
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:56 Preview : 12,620
Manganese Dioxide สารให้สี ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68263
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:20 Preview : 11,122
Talcum Powder ใช้ผสมน้ำเคลือบ ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68283
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:42 Preview : 13,916
Zinc Oxide ใช้ผสมน้ำเคลือบ ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.