ผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกสำหรับสัตว์

ID : 100508
Brand : ฟิโปรไลน์ สปอต ออน
Model : Up to 10 kg
Last Update : 01/02/2563 17:32 Preview : 7,136
ขนาดการใช้ : ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของสัตว์ สุนัขน้ำหนักตัวไม่เกิน 10 กก. ใช้พิโปรไลน์ สปอต ออน ขนาด 0.67 มล. หยดลงบนผิวหนังของสุนัข 1 ตัว จนหมด 1 หลอดหยด ควรใช้ทุกเดือนในกรณีที่มีความจำเป็นในการควบคุมเห็บหรือเมื่อพบร่องรอยของเห็บ ไม่ควรใช้ซ้ำภายใน 1 เดือน ยากำจัดเห็บ,ตัวเบียน ในสุนัข
ID : 100521
Brand : ฟิโปรไลน์ สปอต ออน
Model : 10.1-20 kg
Last Update : 30/03/2562 15:12 Preview : 6,092
ขนาดการใช้ : ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของสัตว์ สุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 10-20 กก.
ID : 174980
Brand : เครียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน แคท
Last Update : 01/02/2563 17:43 Preview : 1,770
เคลียร์ติ๊กซ์ ชนิดหยดหลังสำหรับแมว
ID : 174983
Brand : Cleartix Spot On for DOG over 20 Kgs
Model : 20.1-40 kg
Last Update : 01/02/2563 17:41 Preview : 1,358
เคลียร์ติ๊กซ์ ชนิดหยดหลัง ใช้สำหรับกำจัดเห็บในสุนัขนน้ำหนักมากกว่า 20 กก.
ID : 174984
Brand : Cleartix spot on for DOG 10.1-20 kg
Model : Cleartix spot on
Last Update : 01/02/2563 17:37 Preview : 1,360
One 1.34 mL tube treats one dog weighing over 10 kg and up to 20 kg body weight. ใช้สำหรับสุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 10-20 กิโลกรัม ใช้ขนาด 1.34 มิลลิกรัม จำนวน 1 หลอดหยด
ID : 174985
Brand : เครียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน
Last Update : 18/10/2564 15:23 Preview : 956