ยาฉีดปราศจากเชื้อทั่วไป

ID : 101058
Brand : คีโปร - 100
Model : Kepro-100
Last Update : 01/02/2563 21:11 Preview : 17,733
สารสำคัญ : Each 100 ml contains : Ketoprofan 10 gm ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย คีโทโปรเฟ่น 10 กรัม
ID : 101169
Brand : IDECTIN
Model : IDECTIN
Last Update : 01/02/2563 18:39 Preview : 12,240
Each 100 ml contains : Ivermectin 1 gm ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ไอเวอร์เม็คติน 1 กรัม
ID : 101623
Brand : นาโอ-เอ็น 50
Last Update : 01/02/2563 18:28 Preview : 15,806
รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ID : 101626
Brand : MYCOCIN 100
Model : MYCOCIN 100
Last Update : 01/02/2563 18:30 Preview : 12,451
Each 1 ml contains : Enrofloxacin 100 mg ใน 1 มิลลิลตร ประกอบด้วย เอ็นโรฟล๊อกซาซิน 100 มิลลิกรัม
ID : 101630
Brand : KANAJECT
Model : KANAJECT
Last Update : 01/02/2563 18:38 Preview : 17,309
Each 1 ml contains : Kanamycin sulfate eq to Kanamycin base 250 mg กานามัยซิน ซัลเฟต เทียบเท่า กานามัยซินเบส 250 มิลลิกรัม
ID : 102863
Brand : ลินโคเจ็ค
Model : LINCOJECT
Last Update : 01/02/2563 18:25 Preview : 13,269
ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ลินโคมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ 200 มิลลิกรัม (เทียบเท่า ลินโคมัยซิน เบส 176 มิลลิกรัม) Each 1 ml contain 200 mg (eq to Lincomycin base 176 mg)
ID : 102874
Brand : นาโอเด็ก-100
Model : NAODEX-100
Last Update : 01/02/2563 18:24 Preview : 9,479
ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ธาตุเหล็ก 100 มิลลิกรัม Each 1 ml contains : Iron [as Iron (III) dextran ] 100 mg
ID : 174965
Brand : ไทโอนาไอลิน - 200
Model : TIONAOLIN-200
Last Update : 01/02/2563 18:36 Preview : 4,117
สรรพคุณ :ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อต่าง ๆ ดังนี้ ในสุกร : ไมโคพลาสมา ไฮโอนิโมนิอี, แอคติโนบาซิลลัส พิวโรนิวโมนิอี, แอคติโนบาซิลลัส ซูอิส, พาสจูเรลลา มัลโตซิดา, สแตปฟิโลคอคไค, สเตรปโต คอคคัส ซูอิส,โรคบิดมูกเลือด (Swine dysentery), โรคลำไส้อักเสบ (Ileites) โรคเลปโตสไปโรซีส
ID : 175870
Brand : HITAGEN-50
Model : HITAGEN-50
Last Update : 01/02/2563 18:27 Preview : 6,016
Each 1 ml contains : Gentamicin Sulfate eq to Gentamicin base 50 mg ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย เจนต้ามัยซิน ซัลเฟล เทียบเท่า เจนต้ามัยซิน เบส 50 มิลลิกรัม
ID : 175871
Brand : NOVALCIN
Model : NOVALCIN
Last Update : 01/02/2563 18:33 Preview : 3,856
Each 1 ml contains : Dipyrone (Metamizole) 500 mg ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Dipyrone 500 มิลลิกรัม
ID : 175872
Brand : คีโวติน
Model : KEVOTIN
Last Update : 01/02/2563 18:23 Preview : 3,678
Each 100 ml contains : Ketoprofen 10 gm ส่วนประกอบ : ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Ketoprofen 10 กรัม