เมล็ดกาแฟ , โกโก้ , ชา

ID : 79941
Brand : ERNESSO
Model : Dark
Last Update : 02/04/2563 21:57 Preview : 16,041
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
ID : 79942
Brand : ERNESSO
Model : Signature
Last Update : 02/04/2563 21:53 Preview : 15,001
1 ถุง 250 กรัม ราคา 165 บาท 1 กก. ราคา 590 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 550 บาท
ID : 79944
Brand : ERNESSO
Model : Grand
Last Update : 02/04/2563 21:51 Preview : 14,473
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
ID : 80166
Brand : CB
Last Update : 31/05/2558 12:59 Preview : 12,615
บรรจุ 500 กรัม ราคา : 250 บาท
ID : 89579
Brand : ชาตรามือ
Last Update : 15/10/2556 20:48 Preview : 9,249
ราคา 72 บาท
ID : 89580
Brand : CB
Last Update : 11/05/2557 14:55 Preview : 8,598
1 ถุง 200 กรัม ราคา 350 บาท
ID : 94849
Brand : ERNESSO
Model : Roasted Blend
Last Update : 02/04/2563 21:56 Preview : 9,693
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
ID : 94852
Brand : ERNESSO
Model : Espresso
Last Update : 02/04/2563 21:58 Preview : 9,705
1 ถุง 250 กรัม = 135 บาท 1 กก. = 470 บาท 5 กก. กก.ล่ะ 430 บาท
ID : 95253
Brand : CB
Last Update : 09/07/2557 20:56 Preview : 8,220
สามารถชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ 1 แพค = 500 g. 250 บาท
ID : 95254
Brand : CB
Last Update : 09/07/2557 20:57 Preview : 7,539
สามารถชงได้กับเครื่องชงเอสเพรสโซ 1 แพค = 500 g. 290 บาท
ID : 95270
Brand : Twinings
Last Update : 13/10/2558 22:54 Preview : 8,472
ID : 100155
Brand : CB
Last Update : 02/04/2563 22:08 Preview : 6,788
บรรจุ 500 กรัม ราคา 230 บาท
ID : 119404
Brand : ERNESSO
Model : Extra Dark
Last Update : 02/04/2563 21:54 Preview : 6,342
1 ถุง 250 กรัม = 120 บาท 1 กก. = 390 บาท