สารเคมีสำหรับการทำสีและน้ำหมึก

ID : 65822
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:30 Preview : 19,648
Bentonite ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68286
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 14:18 Preview : 10,566
Calcined Kaolin Clay ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68290
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 14:24 Preview : 8,623
Carbon Black ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68292
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 14:25 Preview : 10,360
China Clay ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68297
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 14:31 Preview : 12,492
Defoamer
ID : 68317
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:20 Preview : 9,997
Dispersing Agent
ID : 68318
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:25 Preview : 11,517
Fume Silica
ID : 68319
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:32 Preview : 8,842
Iron Black Oxide Pigment ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68320
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:38 Preview : 8,514
Iron Green Oxide Pigment ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68321
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:40 Preview : 11,356
Iron Red Oxide Pigment ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68322
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:41 Preview : 10,576
Iron Yellow Oxide Pigment ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68323
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:47 Preview : 13,013
Kaolin Clay ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68324
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:51 Preview : 8,704
Polyurethane Paint
ID : 68325
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:53 Preview : 10,082
Red lead Oxide ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68326
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 16:59 Preview : 9,561
Silica Flour ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68327
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 17:06 Preview : 14,800
Sodium Benzoate� ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68328
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 17:10 Preview : 11,729
Sodium Hexametaphosphate ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68329
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:28 Preview : 16,780
Talcum Powder ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68330
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 17:16 Preview : 9,022
Thickening Agent ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 68331
Brand : NIC
Last Update : 29/06/2555 17:22 Preview : 9,223
Trisodium Phosphate ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.