สารเคมีสำหรับเครื่องสำอางค์

ID : 65821
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:48 Preview : 9,132
Kaolin Clay ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71296
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 15:33 Preview : 9,293
Cocodiethanolamide (CDEA)
ID : 71306
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 15:30 Preview : 8,983
Ethylene Glycol Mono Stearate (EGMS)
ID : 71313
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 17:15 Preview : 9,085
Glycerol Monostearate (GMS)
ID : 71314
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:58 Preview : 9,093
Magnesium Carbonate ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71315
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 16:25 Preview : 10,889
Magnesium Stearate ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71317
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:06 Preview : 10,421
Stearic Acid ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71318
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:30 Preview : 10,442
Talcum Powder ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71319
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 16:37 Preview : 15,895
White Mineral Oil
ID : 71320
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:40 Preview : 10,337
Zinc Oxide ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 71322
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 16:44 Preview : 9,101
Zinc Stearate ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.