สารเคมีสำหรับบำบัดน้ำเสีย

ID : 62092
Brand : NIC
Last Update : 09/06/2555 21:25 Preview : 10,262
Poly Aluminium Chloride ใช้บำบัดน้ำเสีย ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.