สารเคมีสำหรับการเกษตร

ID : 62085
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:42 Preview : 11,504
Copper Oxide เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 65773
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:42 Preview : 18,272
Copper Sulfate เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 65777
Brand : NIC
Last Update : 09/06/2555 18:27 Preview : 9,153
Iron Green Oxide Pigment ใช้ย้อมสีเมล็ดปุ๋ย ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 65779
Brand : NIC
Last Update : 09/06/2555 20:21 Preview : 9,149
Iron Red Oxide Pigment ใช้ย้อมสีเมล็ดปุ๋ย ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 65781
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:43 Preview : 13,398
Iron Yellow Oxide Pigment ใช้ย้อมสีเมล็ดปุ๋ย ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 65782
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:54 Preview : 12,955
Magnesium Oxide เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 65783
Brand : NIC
Last Update : 25/07/2555 22:55 Preview : 11,473
Magnesium Sulfate เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 65784
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:43 Preview : 23,359
Zinc Oxide เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.
ID : 65785
Brand : NIC
Last Update : 26/07/2555 13:44 Preview : 17,759
Zinc Sulfate เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ขนาดบรรจุ 1 กก., 5 กก., 25 กก.