น้ำผึ้งดอกลำไย
Brand : Beeproductsthai
Model : Longan Honey
Last Update : 16:59:12 12/05/2017
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า
Brand : Beeproductsthai
Model : น้ำผึ้งดอกไม้ป่า
Last Update : 16:06:18 12/05/2017
น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Brand : Beeproductsthai
Model : น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Last Update : 15:59:49 12/05/2017
Gift set น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Brand : Beeproductsthai
Model : Gift set น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
Last Update : 15:45:00 12/05/2017
นมอัดเม็ดคิดส์รสหวาน
Brand : She-cow
Model : นมอัดเม็ดคิดส์รสหวาน
Last Update : 15:41:40 12/05/2017

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3141
Total View
25767

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
Bee Products Industry Co., Ltd.
 
Business Information :
 
Industry group :   Food and Beverage 
 
Business type :   Retailer 
Wholeseller 
Exporter 
Distributor 
Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   190 หมู่ 21 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จังหวัด ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ 51000
Address 2 :   187/12 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50100
State/Province :   ลำพูน
Country :   ไทย
Postcode :   51000
Tel :   053982149, 094-6269141
Fax :   0535982135
 
Company Profile :
 
บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งโดย เภสัชกรวีระพันธุ์ ตันติพงษ์ จบการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต ปี 2511 สาขาสมุนไพรชั้นสูง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษาแล้ว ได้เป็นผู้แทนแนะนำยาให้แก่แพทย์และเภสัช บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮน์ (ไทย) จำกัด เป็นเวลากว่า 5 ปี ในปี 2516 ได้ก่อตั้งร้านขายยาเภสัชภัณฑ์ ที่สี่แยกช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับรับน้ำผึ้งจากเกษตรกรมาจำหน่ายที่ร้านขายยาด้วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเนื่องจากเมื่อรับน้ำผึ้งมาขายที่ร้านขายยาทำให้พบกับคำถามจากลูกค้าที่มาซื้อว่าทำไมน้ำผึ้งที่ขายถึงมีคุณภาพและมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสีกลิ่นและรสชาติ เภสัชกรวีระพันธุ์ ซึ่งมีความสนใจผลิตภัณฑ์ผึ้งและสมุนไพรไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงตัดสินใจพลิกผันชีวิตเภสัชกรเซ้งร้านขายยามาก่อตั้งฟาร์มผึ้งและเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งด้วยตัวของท่านเองเพื่อที่จะศึกษาว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้งอย่างไรให้ได้คุณภาพในขณะที่ทำฟาร์มผึ้ง ท่านก็ได้ศึกษา และค้นพบความอัศจรรย์ในรวงผึ้งว่ามีสิ่งล้ำค่าต่อสุขภาพอีกมากมายนอกจากน้ำผึ้ง ไม่ว่าจะเป็นรอยัลเยลลี่ เกสรผึ้ง และโพรโพลิส ซึ่งผลิตภัณฑ์จากผึ้งเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ของผู้รักษาสุขภาพเชิงป้องกัน เมื่อพบความมหัศจรรย์นี้

ต่อมาจึงได้ก่อตั้งบริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด ขึ้นครั้งแรกในปี 1 กรกฏาคม 2530 ซึ่งบริษัท ฯ เริ่มต้นมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนจนพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อประกอบกิจการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สินค้าของบริษัท ฯ เป็นสินค้าธรรมชาติที่ได้จากผึ้งอันได้แก่ น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง รอยัลเยลลี และโพรโพลิส ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ?คุณธรรม จริยธรรม นำธุรกิจ? และนโยบายคุณภาพขององค์กรคือ ?ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล? ซึ่งทางบริษัทฯ ยึดมั่นตลอดมาในการบริหารและการจัดการที่ตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสินค้าและการให้บริการควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด จึงมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้ง โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านเภสัชกรรมและควบคุมการผลิตโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2000, GMP & HACCP Codex จาก BVQI และในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000:2004 จาก SGS จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาหารปลอดภัย ISO22000:2005 GMP & HACCP Codex จาก SGS กว่า 30 ปี ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผึ้ง เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค (Green, Clean & Safety)

นอกจากนั้นทางบริษัท ฯ ยังเน้นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากผึ้งอันเป็นเอกลักษณ์และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง อันจะนำมาซึ่งการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
 
Other information :
 
Capital Investment :    
Annual revenue :    
Employee range :   51 - 100  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Bee Products Industry Co., Ltd.
Tel. 053982149, 094-6269141  Fax. 0535982135  Website. www.beeproductsthai.com , www.shecowmilk.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login