สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ?
สาเหตุที่ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวคืออะไร ? ??การออกแบบทางโครงสร้างหรือการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ??ความแปรปรวนของลักษณะสมบัติของน้ำเสียทั้งในด้านปริมาณและความสกปรก ??ขาดความรู้และความเข้าใจในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ??ขาดที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
Last Update : 00:00:00 29/11/2018
**สารพิษในน้ำ**
น้ำเน่าที่เราเห็นตามปกตินั้น นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนั้นแล้ว ยังทำให้น่าขยะแขยงไม่น่าดู แต่น้ำบางแห่งอาจจะดูไม่เน่าเหม็น ก็อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและสิ่งมีชีวิตโดยรอบรวมทั้งคนเราได้เหมือนกัน ซึ่งก็คือน้ำที่มีสารพิษเจือปน เช่น สารปรอท สารตะกั่ว หรือแคตเมี่ยมโดยสารพิษพวกนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการแอบปล่อยออกจากโรงงานทั้งเล็กและใหญ่ นอกจากนั้น น้ำจากไร่นาที่ระบายลงสู่แม่น้ำลำคลอง ก็ยังจะพาเอาสารเคมีที่ใช้ในไร่นาเหล่านั้นลงมาพร้อมกันด้วย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในบริเวณนั้นและ ต่อคนที่นำน้ำไปใช้อีกด้วย อย่างนี้เรียกว่าเกิดมลพิษทางน้ำขึ้นแล้ว เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เห็นใครแอบปล่อยต้องรีบแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว Cr. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Last Update : 11:20:53 20/03/2017
MBR Membrane
MBR Membrane
Last Update : 17:07:14 23/12/2016
การบำบัดน้ำเสีย (Waste water Treatment Plant System)
การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติ ไม่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำจึงมีหลายวิธี
Last Update : 15:59:00 09/08/2016
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น ระบบ DAF ระบบตกตะกอนเคมี แบบกวนช้า กวนเร็ว ระบบปรับความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
Last Update : 11:54:07 11/10/2018
Bio Life
Brand : Bio Life
Bio Life เป็นการแก้ไขปัญหาการอุดตันและกลิ่นในเส้นท่อ ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Last Update : 11:51:54 11/10/2018
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า 20 ปี และไม่มีแบบหน้างานเลย โจทย์ของลูกค้า คือ การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด ภายในระยะเวลาที่จำกัด!!
Last Update : 16:22:02 01/09/2017
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า
Last Update : 15:00:32 12/06/2017
MBR Membrane
MBR Membrane (Flat sheet)
Last Update : 15:53:48 20/12/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2957
Total View
24837

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด
ATP Innovations Co., Ltd.
 
 
Business Information :
 
Industry group :   Environmental Services 
 
Business type :   Contractor 
Service provider 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   99/349 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10210
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10210
Tel :   02-9819198
Fax :   02-9819084
 
Company Profile :
 

ATP Innovations, founded in 2012, is continually operating consulting
customers, project management and engineering work toward water and waste water
system. Our management and Staff resources are experienced team and integrated from
many sectors such as water treatment, chemist, civil and environmental engineering
background.

We provide a full range of project management engineering,
architectural, planning, construction, operation and maintenance services

for manufactures, buildings, commercial facilities, power facilities, food and beverage, chemical processing, oil
& gas and all wastewater & water treatment system.


 
Other information :
 
Capital Investment :   5,000,001 to 10,000,000  
Annual revenue :   10,000,001 - 25,000,000  
Employee range :   not show  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by ATP Innovations Co., Ltd.
Tel. 02-9819198  Fax. 02-9819084  Website. www.atpinnovations.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login