สติ๊กเกอร์ประเภทกระดาษสำหรับนำไปพิมพ์ต่อ
1. ใช้ผ้าหมึก (Ribbon)ในการพิมพ์ 2. ใช้ความร้อน ในการพิมพ์
Last Update : 11:23:17 16/03/2015
Pre-Printed / Multicolour (สติ๊กเกอร์ดวงเปล่า)
สติ๊กเกอร์ดวงเปล่าสำหรับนำไปพิมพ์ต่อ
Last Update : 08:58:28 20/03/2015
ซิลค์สกรีน
Last Update : 10:09:06 16/03/2015
ซิลค์สกรีน (Silk-screen/Overlays/Nameplates)
ซิลค์สกรีน
Last Update : 10:07:34 16/03/2015
RFID
RFID Labels
Last Update : 10:00:48 16/03/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2760
Total View
27385

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด
Adampak (Thailland) Ltd.
 
 
Business Information :
 
Industry group :   Pulp, Paper, and Publishing 
 
Business type :   Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   700/686 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20160
State/Province :   ชลบุรี
Country :   ไทย
Postcode :   20160
Tel :   (66) 38 079 850
Fax :   (66) 38 079 851
 
Company Profile :
 

นโยบายคุณภาพ


บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม จัดส่งสินค้าตรงเวลาให้กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง


?


นโยบายสิ่งแวดล้อม


บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่น และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงบริการต่างๆ โดยส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้


1. ดำเนินกิจการภายใต้ข้อกฎหมายต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ได้เป็นอย่างน้อย


2. มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบและปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในเรื่องต่อไปนี้


? ? ? ? ? 2.1?? ลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระบวนการการผลิต


? ? ? ? ? 2.2?? ควบคุมปริมาณสารโลหะหนักหรือสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


? ? ? ? ? 2.3?? ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด


? ? ? ? ? 2.4?? ลดมลภาวะทางอากาศและน้ำ


3. สร้างจิตสำนึกและฝึกอบรมให้กับพนักงานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้แด่สาธารณะชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไป


?


?


?


?


?


? ? ? ? ? ?


? 
Other information :
 
Capital Investment :   10,000,001 to 20,000,000  
Annual revenue :   1,000,000 or less  
Employee range :   101 - 300  
Estates :   AMATA NAKORN Industrial Estate  
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Adampak (Thailland) Ltd.
Tel. (66) 38 079 850  Fax. (66) 38 079 851  Website. www.adampak.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login