ไบโอโซลูชั่น
Brand : PORO
Model : ใหม่
Last Update : 14:16:54 18/10/2012
ไบโอแอคชั่น
Brand : โพโร
Model : ใหม่
ใช้เป็นวัสดุปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะกล้วยไม้หวายสกุลต่างๆ ไม้ดอก ไม้ประดับทุกชนิดตลอดจนการปลูกพืชแบบ ไร้ดิน (Hydroponics) หรือนำไปผสมกับวัสดุปลูกประเภทอื่นเพื่อป้องกันการยุบตัว มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับชนิดและขนาดของพืชที่ปลูก
Last Update : 10:05:15 01/09/2012
aquaponic1
Last Update : 21:24:07 17/10/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1993
Total View
39231

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เทคโนโลยี่ จำกัด
Environmental and Energy Technology Co.,Ltd.
 
Business Information :
 
Industry group :   Agriculture 
 
Business type :   Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   103 หมู่ 3 ต.เทศบาลบ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ 17000
State/Province :   ชัยนาท
Country :   ไทย
Postcode :   17000
Tel :   02-619-1265-69
Fax :   02-619-1277
 
Company Profile :
 

บริษัทสิ่งแวดล้อมและพลังงานเทคโนโลยีจำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ 3 ตำบลเทศบาลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 บนเนื้อที่ 7 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 13 ไร่ เป็นโรงงานผลิตเม็ด วัสดุรุพรุน โดยแบ่งเป็นพื้นที่อาคารผลิตแบบปิดขนาด 1,100 ตารางเมตรจากพื้นที่ทำงานทั้งหมด 2,580 ตารางเมตร ซึ่งเกิดจากแนวคิดนำวัสดุเหลือใช้ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหนึ่งมาเป็นวัตถุดิบของการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อกำจัดและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้


“ขี้เถ้าแกลบ” วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้แกลบข้าวเป็นเชื้อเพลิงหลัก ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันและหนึ่งในนั้นคือ “วัสดุพรุนสำหรับการย่อยสลายและการบำบัดน้ำทางชีวภาพ” จากความสามารถของทีมนักวิจัยไทยโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. โดยดร.ผกามาศ แซ่หว่อง หัวหน้าทีมวิจัย ได้ดำเนินการวิจัยโดยนำเถ้าแกลบมาสังเคราะห์จนได้เม็ดบำบัดจากเถ้าแกลบหรือที่เรียกว่า ไบโอฟิลเตอร์ สำหรับการย่อยสลายและการบำบัดน้ำประมงหรือแม้กระทั่งน้ำในตู้ปลาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้วัสดุไบโอฟิลเตอร์อยู่หลายประเภทเช่นวงแหวนเซรามิก หินพัมมิส หรือปะการัง แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องนำมาจากธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปทั้งนั้น งานวิจัยนี้จึงพยายามหาวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า จึงนับว่าผลงานวิจัยนี้ลดการเบียดเบียนธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริง


จากผลงานวิจัยดังกล่าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เป็นประธานมอบสิทธิในผลงานวิจัยฯ เพื่อการผลิตและจำหน่ายให้กับ "บริษัทสิ่งแวดล้อมและพลังงานเทคโนโลยีจำกัด" เป็นผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีในภาคเอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการนำขี้เถ้าแกลบซึ่งเป็นของเหลือใช้จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำมาผลิตเป็นนวัตกรรมดังกล่าวข้างต้นใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งใช้แล้วหมดไป
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ผลิต "เม็ดวัสดุปลูกแทนดิน" ซึ่งอยู่ในรูปเม็ดและขนาดเดียวกันกับ "เม็ดวัสดุกรองบำบัดน้ำทางชีวภาพ" แต่ขนาดรูพรุนต่างกันเพื่อใช้กับงานเพาะปลูกโดยเฉพาะ โดยเป็นเม็ดวัสดุปลูกฯ ปลอดเชื้อ ดูดซับน้ำได้ 40-60% ของน้ำหนักเม็ด เก็บความชื้นได้นานไม่ต้องรดน้ำบ่อย อายุการใช้งานยาวนานมีความแข็งแรง ไม่ยุบตัวตลอดอายุการใช้งาน และมีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับพืชต่างๆ ได้หลากหลาย


จากผงขี้เถ้าแกลบของโรงผลิตกระแสไฟฟ้าแรงสูงบริษัท ไบโอแมส-เพาเวอร์ จำกัด นำมาขึ้นรูปตามกรรมวิธีการผลิตแบบเฉพาะและไร้สารเคมีเจือปน ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ด้วยเตาเผาอุโมงค์ความยาว 45 เมตรแบบต่อเนื่องหมุนเวียนโดยใช้เชื้อเพลิงแก๊ส แอล พี จี เป็นเชื้อเพลิงเผา ซึ่งมีกำลังผลิตประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อวันหรือมากกว่านั้น (น้ำหนักหลังเผา) จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

 
Other information :
 
Capital Investment :   10,000,001 to 20,000,000  
Annual revenue :   1,000,000 or less  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Environmental and Energy Technology Co.,Ltd.
Tel. 02-619-1265-69  Fax. 02-619-1277  Website. http://www.eetbio.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login