เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
Discrete Analyzer - Automation of basic colorimetric parameters
Brand : Skalar
Model : The BluVisionTM
The BluVisionTM discrete analyzer, for the analysis of basic colorimetric parameters.
Last Update : 09:26:30 14/12/2018
Compact Mass Spectrometer
Brand : Advion
Model : Expression
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist?s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics ? the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 14:35:54 13/12/2018
6 Channels Automated SPE
Brand : Reeko
Model : Fotector Plus
Fotector Plus in the case of unattended, automatic continuous processing 48 or more samples, the whole process does not require any human intervention
Last Update : 09:24:51 12/12/2018
Raman Handheld Analyzer
Brand : EnSpectr
Model : Raport
Bringing qualities of laboratory molecular analysis to the field
Last Update : 09:55:49 11/12/2018
RAPID FAT ANALYZER
Brand : CEM
Model : ORACLE
ORACLE FIRST EVER RAPID FAT ANALYZER with No Method Development
Last Update : 09:14:40 07/12/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
55
Total View
621234

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
Thai Unique Co., Ltd
 
Business Information :
 
Industry group :   Science, Chemical Supplies for Lab 
 
Business type :   Service provider 
Retailer 
Importer 
Distributor 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10200
Address 2 :   -