เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 09:11:27 10/10/2018
AutoEVA-60 Multiple Evaporation System
Brand : Reeko
Model : AutoEVA-60
The AutoEVA-60 are automated high throughput, high speed and low gas consumption sample concentrators.
Last Update : 09:59:45 20/03/2019
ICP - OES
Brand : Teledyne Leeman Labs
Model : Prodigy7
The Prodigy7 is the synthesis of advanced technology and user simplicity.
Last Update : 09:27:48 15/03/2019
เครื่องสังเคราะห์เปปไทด์
Brand : CEM Corporation
Model : Liberty Blue
The Liberty Blue system's combination of microwave peptide synthesis along with rapid liquid handling offers several advantages over conventional synthesis conditionsใ
Last Update : 09:16:57 14/03/2019
TLC Plate Reader
Brand : Advion
Model : Plate Express
PlatesPlate ExpressTM provides a simple, automated means of obtaining mass spectra directly from TLC plates, creating a technique known as TLC/CMS.
Last Update : 10:58:19 13/03/2019
Total Organic Carbon (TOC) and Total Carbon (TC) analyzer
Brand : Skalar
Model : Primacs Series
The Primacs SERIES Carbon / Nitrogen Analyzers have been designed to offer a true solution of Carbon and Nitrogen analysis in solid samples.
Last Update : 14:21:07 12/03/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
53
Total View
663463

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
Thai Unique Co., Ltd
 
Business Information :
 
Industry group :   Science, Chemical Supplies for Lab 
 
Business type :   Service provider 
Retailer 
Importer 
Distributor 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10200
Address 2 :   -