เข็มปักแมลง
Brand : ของจีน
เข็มปักแมลง ทำจากสแตนเลส ขนาดความยาวประมาณ 3.7-3.8 ซม.
Last Update : 16:48:26 07/08/2019
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
Brand : DICKEY JOHN
1. เป็นเครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบภาคสนาม สามารถอ่านค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์ได้โดยตรง 2. มีระบบการทำงาน ด้วยระบบการวัดแบบ Capacitance, Conductance ,internal scale, temperature 3. แสดงค่าเปอร์เซ็นความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบตัวเลข (LCD Display) โดยจะแสดงชนิดของตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์, ค่าอุณหภูมิของตัวอย่าง บนจอแสดงผลชนิด LCD ขนาด 106 x 56 pixels 4. มีระบบปรับค่าความชื้นที่วัดได้ตามค่าอุณหภูมิของเมล็ดอย่างอัตโนมัติ (Automatic Temperature Correction) 5. มีระบบชดเชยความชื้นที่ได้ตามสภาพแวดล้อมอย่างอัตโนมัติ (Automatic Moisture Compensation) 6. สามารถเลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับชนิดของเมล็ดพันธุ์ ได้ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด 7. สามารถวัดค่าความชื้นเมล็ดอยู่ในช่วง 5 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดเมล็ดพันธุ์ มีค่าความละเอียดในการอ่านค่าความชื้นได้ละเอียด 0.1 เปอร์เซ็นต์ 8. สามารถวัดค่าอุณหภูมิของเมล็ดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
Last Update : 13:34:11 01/10/2018
เครื่องเก็บตัวอย่างดิน
Brand : Eijkelkamp
Model : 01.11.SO
Last Update : 13:32:49 01/10/2018
เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบออกภาคสนาม
Brand : ADC ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ
Model : AM 350
เป็นเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือ สามารถนำไปใช้งานในภาคสนามได้ โดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน กว่า 1.8 กิโลกรัม สามารถวัดหาค่าพื้นที่ใบโดยไม่ต้องเด็ดใบออกจากต้น สามารถแสดงค่าพื้นที่ใบ, ค่าความกว้าง, ค่าความยาว,ความยาวของเส้นรอบวง, ค่าเฉลี่ยและค่าผล รวม ของพื้นที่ใบบนจอแสดงค่าได้ สามารถวัดค่าพื้นที่ความเสียหายของใบไม้ที่ถูกทำลายให้สีของใบไม้เปลี่ยนไปได้ สามารถเลือกหน่วยในการวัดได้ 3 แบบ คือ มิลลิเมตร, เซนติเมตร หรือ นิ้ว
Last Update : 13:32:09 01/10/2018
สถานีตรวจอากาศ
Brand : Delta T Device
Model : WS-GP1
เป็นสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติที่สามารถวัดและบันทึกค่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างอัตโนมัติ สามารถวัดอากาศได้หลายพารามิเตอร์ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน
Last Update : 13:31:28 01/10/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
296
Total View
215443

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด
THAIVICTORY Co.,Ltd.
 
Business Information :
 
Industry group :   Science, Chemical Supplies for Lab 
 
Business type :   Service provider 
Retailer 
Importer 
Distributor 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   1091/226 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10400
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10400
Tel :   0877148203, 0991841122 , Line Id : n0877148203
Fax :   02-253-9067
 
Company Profile :
 

บริษัท ฯ เปิด ดำเนินธุรกิจ? ???จำหน่าย สินค้าประเภท ?เครื่องมือวิทยาศาสตร์? ที่ใช้ใน ห้อง ปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์? ??ห้องทดลอง (LAB) ต่างๆ ????ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงาน หรือองค์กร ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานการตรวจวัด?, ความ เที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยำ ในการ ดำเนินการทดสอบ ทดลอง หรือตรวจวัด ในงานวิทยาศาสตร์ ด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป ,วิทยาศาสตร์ สมุทรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการอาหาร , วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ ทางธรณีศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร? ฯลฯ และทางบริษัทฯ ได้รับมอบความไว้วางใจ จาก บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในต่างประเทศ ให้เป็นผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของบริษัท เจ้าของผลิตภัณฑ์ เหล่านั้น มากมาย หลายราย? ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้คัดสรร? สินค้าและผลิตภัณฑ์? ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับ จาก หน่วยงาน? ภาครัฐ และภาคเอกชน ในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้กับหน่วยราชการและบริษัท?? ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม? หรือแม้แต่สถาบันการศึกษา ต่างๆ?มาเป็นเวลากว่า ๒๓? ปี?อย่างต่อเนื่องและยาวนาน?ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัท ฯ มีนโยบาย? ที่ เน้นยำ และให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้า? และ การให้บริการหลังการขาย ต่อลูกค้า ทุกราย ของบริษัท?เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับสินค้าและ การบริการหลังการขายที่ดี? มีความพึงพอใจ?และ ประทับใจ ดังจะเห็นได้จาก? การที่บริษัทฯ สามารถยืนหยัด อย่างมั่นคง ในการดำเนินธุรกิจ ในยุคที่มี การแข่งขันสูง และสามารถอยู่รอดมาได้ ท่ามกลางกระแส กดดัน ของสภาวะ เศรษฐกิจ ที่ผันผวน ระยะเวลากว่า ๒๓ ปี? ย่อมเป็นหลักประกันในการสร้างความเชื่อมั่นในทางธุรกิจ ให้กับลูกค้าที่ซื้อ สินค้าและผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ได้ว่า บริษัทฯ จะอยู่ดูแล รับใช้ ในการให้บริการหลังการขาย ให้กับ สินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านได้ซื้อจากทางบริษัทฯ ไป อีก ยาวนาน?ตราบเท่าที่ท่านผู้มีอุปการะคุณ ยังคงมอบความไว้วางใจ ยังซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์? ตลอดจนใช้บริการ จากทางบริษัท อยู่ สำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน?

 
Other information :
 
Capital Investment :   not show  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by THAIVICTORY Co.,Ltd.
Tel. 0877148203, 0991841122 , Line Id : n0877148203  Fax. 02-253-9067  Website. www.thaivictory.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login