เทคนิคการติดต่อบริษัทเรือเพื้อป้องกัน - แก้ไขปัญหา และ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
เทคนิคการติดต่อบริษัทเรือเพื้อป้องกัน - แก้ไขปัญหา และ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
Last Update : 16:28:35 19/03/2012
อบรมเทคนิคและข้อควรระวังการจัดเตรียม เอกสาร ข้อมูล และ INCOTERMS เพื่อการ NEGOTIATE ธนาคาร ตามเงื่อนไข L/C
ต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นสาคัญต่างๆ ที่จะต้องพิจารณาในเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้ได้เงินหรือสินค้าครบตามสัญญาซื้อขาย และ L/Cและข้อควรระวังต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นโดยการศึกษาวิธีการและหลักการ รวมถึงฝึกหัดทา CASE STUDY ในรูป WORKSHOP เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
Last Update : 16:13:52 19/03/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
5548
Total View
12540

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
Excellent Business Corporation International Ltd.
 
Business Information :
 
Industry group :   Business Services and Consultancy 
 
Business type :   Service provider 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   เลขที่ 2024-104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10250
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10250
Tel :   02-742-7851-55
Fax :   02-742-7860
 
Company Profile :
 

EBCI เป็นตัวแทนออกของระดับพิเศษและผู้ให้บริการด้าน Logistics ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า การบริหารคลังสินค้า การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า - ส่งออก สิทธิประโยชน์ภาษีอากร และการฝึกอบรม โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ ได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุด จากผู้ใช้บริการ โดยมอบคุณค่าของการบริการด้วย


- ปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยระบบ Paperless
- บริการที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และ Logistics
- โครงการ E-OSS (EBCI One Stop Service) เพื่อการนำเข้า-ส่งออก และสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
- การบริหารจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการขนส่งภายในประเทศ
- การบริหารจัดการนำเข้า-ส่งออก การเจรจาต่อรอง และเป็นตัวแทนทำการตลาดในต่างประเทศ
- การให้คำปรึกษาและข้อมูลเชิงวิชาการ เพิ่มเติมจากการบริการ
- การจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการศึกษาดูงาน ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ

 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,001 to 5,000,000  
Annual revenue :   1,000,000 or less  
Employee range :   51 - 100  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Excellent Business Corporation International Ltd.
Tel. 02-742-7851-55  Fax. 02-742-7860  Website. www.ebcitrade.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login