ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
Brand : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
Model : -
-
Last Update : 13:53:57 23/01/2012
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
Brand : ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
Model : -
-
Last Update : 13:52:53 23/01/2012
ข้าวพิษณุโลก
Brand : ข้าวพิษณุโลก
Model : -
-
Last Update : 13:51:18 23/01/2012
ข้าวขาว 100%
Brand : ข้าวขาว 100%
Model : -
-
Last Update : 13:49:37 23/01/2012
ข้าวขาว 5%
Brand : ข้าวขาว 5%
Model : -
-
Last Update : 13:48:11 23/01/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2797
Total View
28801

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท สยาม ฟาร์มมิ่ง เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
Siam Farming Export Co., Ltd.
 
 
Business Information :
 
Industry group :   Food and Beverage 
 
Business type :   Manufacturer 
Exporter 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 3 ห้อง304 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10700
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10700
Tel :   02-8825784 , 02-8825785
Fax :   02-8825782
 
Company Profile :
 

ประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าเกือบ 50 ปี เริ่มจากการจัดตั้งโรงสีขนาดเล็กขึ้นในปี 2504 ใช้ชื่อโรงสี จิวฮะฮวดเฮง มีอัตรากำลังการผลิต 50 ตัน/วัน ต่อมาได้
มีการย้ายเพื่อขยายอัตรากำลังการผลิตจนเป็น 250 ตัน/วัน และใช้ชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีอุดมธัญญะ ในปี 2520 โดยมีการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ 
เพื่อให้ได้คุณภาพพร้อมบริโภคภายใต้มาตราฐาน GMP & HACCP ก่อนหน้านี้ ทางโรงสีได้มีการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกให้กับผู้ส่งออกหลายราย ดังนั้นทางเรา
จึงได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อการส่งออก โดยใช้ชื่อ บริษัท สยามฟาร์มมิ่งเอ็กซ์พอร์ท จำกัด และมีนโยบายผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีเยี่ยมออกสู่ตลาดโลก 
เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นผู้นำทางการตลาดในการตอบสนองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งยังเป็นผู้ผลิตอย่างมืออาชีพ ที่สามารถรู้ถึงคุณประโยชน์
ของข้าวได้อย่างแท้จริง

ขั้นตอนในกระบวนการสรรหาวัตถุดิบ เราได้ไปถึงแหล่งเพาะปลูกข้าวโดยตรง เพื่อคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ส่งผลไปยังกระบวนการผลิตที่ดี โดยใช้เครื่องจักร
ที่มีความทันสมัยให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อสะดวกในการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการของลูกค้า

 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,001 to 5,000,000  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Siam Farming Export Co., Ltd.
Tel. 02-8825784 , 02-8825785  Fax. 02-8825782  Website. http://www.siamfarmingexport.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login