Database Management System (D.M.S.) โปรแกรมบริหารงานรายชื่อลูกค้า
Brand : EASETRACK
เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุก ๆ บริษัทฯ จะมีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และ ซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่ออยู่มากมาย และบางรายชื่อ หรือบางบริษัท ก็ยังมีบุคคลที่ต้องติดต่อ แยกย่อยไปอีกหลายแผนก ซึ่งแน่นอนว่า เบอร์ติดต่อ และ e-mail address ก็ย่อมแนกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงการเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Centralized System เข้าที่เครื่อง แม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายทุกเคืร่องที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายนั้น สามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเครื่อง ตนเอง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ จะมีระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้แต่ละท่านมีสิทธิในการเข้าใช้เมนูไหนได้บ้าง
Last Update : 09:46:01 19/04/2012
Intelligent Garment System (I. G. S.) โปรแกรมบริหารงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Brand : EASETRACK
เนื่องจากงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลหลากหลายฝ่าย ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่รายละเอียด และรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ฝ่ายจัดซื้อ(ผ้าและอุปกรณ์)ฝ่ายประสานงาน(Merchandiser) ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฯลฯ รวมถึงฝ่ายทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง ของหรือส่งออก ดังนั้นการทำให้ข้อมูลทั้งหมด อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเรียกดูได้ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จีงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ในทุกขั้นตอนของการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบที่ช่วยในการคิดค่าแรง แบบรายชิ้นที่แม่นยำและรวดเร็ว(ด้วยระบบบาร์โค๊ดหรือระบบ RFID)เมื่อถูกเอามาใช้งานกับระบบฐานข้อมูลข้างต้นแล้วจะยิ่งทำให้งานคิด คำนวณค่าแรงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขี้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนกดูข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละงานได้อีกด้วย
Last Update : 09:45:18 19/04/2012
School Information Management System (S.I.M.S.) โปรแกรมบิหารงานและจัดการงานภายในโรงเรียน
Brand : EASETRACK
งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุงยาก มาสู่ผู้จัดทำได้บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ยังทำ การคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย
Last Update : 09:44:48 19/04/2012
Time Attendance System (T.A.S.) โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน
Brand : EASETRACK
ระบบ TimeAttendent เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน )
Last Update : 09:43:02 19/04/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
852
Total View
82438

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท คาลเวอรี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
CALVERY International Co., Ltd.
 
Business Information :
 
Industry group :   Computer and IT 
 
Business type :   Service provider 
Distributor 
Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   99/411 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10210
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10210
Tel :   02-6812358(-60), 086-321-0856
Fax :   02-6812356
 
Company Profile :
 

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะด้านและสร้างโปรแกรมทำงานบนเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าภายในประเทศ ทางบริษัทฯ มีความเข้าใจปัญหาต่างๆ ในขั้นตอนการทำงานของลูกค้าเป็นอย่างดีและทำการปรับปรุงต่อเนื่อง จากทีมงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้นๆ มานานกว่า 5 ปี


   ทางบริษัทฯมีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมทั้งในรูปแบบของ Windows Based (Client - Server)และรูปแบบของ Web Based อีกทั้งทีมงานยังสามารถพัฒนาโปรแกรมใช้งานบนคอมพิวเตอร์มือถือและระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการ Android และ Window Mobile


      ทางทีมงานของเราทำงานภายใต้อุดมการณ์เดียวกันคือ “เรามุ่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทหรือ กลุ่มธุรกิจ ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก” ด้วยวิธีการให้บริษัท ต่างๆ เหล่านั้น ได้สามารถพัฒนาการวางแผน ธุรกิจที่เป็นขั้นเป็นตอน โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากการทำธุรกิจจริงที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
Other information :
 
Capital Investment :   not show  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by CALVERY International Co., Ltd.
Tel. 02-6812358(-60), 086-321-0856  Fax. 02-6812356  Website. www.easetrack.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login