เหล็กกล้า (Special Grade Steel)
แนะนำแหล่งความรู้ เกี่ยวกับเหล็กกล้า และพื้นฐานทางโลหะวิทยา
Last Update : 18:42:11 01/08/2013
ท่อ แป็ปสเตย์ (Steel Tube and Pipe)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:08:39 03/08/2013
ทองเหลือง (Brass)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:08:07 03/08/2013
ทองแดง และทองแดงผสมอัลลอย (Copper and Copper Alloy)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:07:41 03/08/2013
อลูมิเนียม และอลูมิเนียมผสมอัลลอย (Aluminum and Aluminum Alloys)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:06:59 03/08/2013
สแตนเลสเกรดพิเศษ (Stainless Steel)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:06:21 03/08/2013

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
250
Total View
242910

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท แมกซ์สตีล จำกัด
Max Steel Co., Ltd.
 
Business Information :
 
Industry group :   Metal, Metallurgy, and Metal working 
 
Business type :   Retailer 
Wholeseller 
Importer 
Distributor 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   41 พัฒนาการ 20 แยก 2 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กทม 10250
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10250
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10250
Tel :   02-3140348, 02-314-6890-1
Fax :   02-314-6890
 
Company Profile :
 

บริษัท แมกซ์สตีล จำกัด หรือ MAX STEEL ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเริ่มดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นจัดจำหน่ายเหล็กกล้าเกรดพิเศษคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศเยอรมนีตามระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชั้นนำที่รู้จักกันในนาม Deutsch Institute Norms (DIN) ทำให้มีความรู้พื้นฐานด้านเหล็กกล้าและโลหะวิทยาเป็นพิเศษ


ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนำเข้าจากทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีป ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย ตามมาตรฐานเกรด UNS, DIN, AISI, ASTM, JIS เป็นต้น ด้วยศักยภาพของทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานสามารถให้บริการข้อมูลทางวิศวกรรมและทางเทคนิคในเชิงลึก เช่น คุณสมบัติทางกล ส่วนผสมทางเคมี คุณลักษณะ รูปแบบการอบชุบ การใช้งานที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจ สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่มั่นใจได้ในคุณภาพ


บริษัทฯ มีนโยบายที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์งานวิศวกรรมโลหะและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรและการผลิต อุตสาหกรรมพลังงาน-โรงกลั่นน้ำมัน-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้างและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและประมง เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต


Max Steel Company Limited or MAX STEEL was established in Thailand in 1995 with support from the Department of Industrial Promotion, Ministry of industry. Since the first day, the company has been focused on selling high quality special grade steel imported from Germany according to the leading industrial standard system known as the Deutsch Institute Norms (DIN) that is reason why our technical sales team has in depth knowledge in special steels and metallurgy


Today, the company operates its business in accordance with the sustainable business development guidelines under good corporate governance principles. High quality products are imported from all over the world, especially from Europe, America, Africa, Australia and Asia continents in accordance with the UNS, DIN, AISI, ASTM, JIS standards. Due to years of experience, our team can provide technical information such as mechanical properties, chemical composition, properties, heat treatment, applications in order to create good understanding, can produce work pieces from raw materials correctly and meet the quality assurance and standardsThe company has a policy to select products and services that meet the needs of mechanical engineering and industrial machineries that rapidly develops in the ASEAN region and ready to step into global competition such as machinery and manufacturing industry, Energy - Oil Refineries - Petrochemicals Industry, Construction and public utilities industry, Automotive industry, Transportation and logistics industry, Electronic industry, Agriculture and fishery industry to meet the needs and satisfaction of current and future customers.


 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,001 to 5,000,000  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   not show  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Max Steel Co., Ltd.
Tel. 02-3140348, 02-314-6890-1  Fax. 02-314-6890  Website. https://www.maxsteelthai.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login