เหล็กกล้า (Special Grade Steel)
แนะนำแหล่งความรู้ เกี่ยวกับเหล็กกล้า และพื้นฐานทางโลหะวิทยา
Last Update : 18:42:11 01/08/2013
ท่อ แป็ปสเตย์ (Steel Tube and Pipe)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:08:39 03/08/2013
ทองเหลือง (Brass)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:08:07 03/08/2013
ทองแดง และทองแดงผสมอัลลอย (Copper and Copper Alloy)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:07:41 03/08/2013
อลูมิเนียม และอลูมิเนียมผสมอัลลอย (Aluminum and Aluminum Alloys)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:06:59 03/08/2013
สแตนเลสเกรดพิเศษ (Stainless Steel)
Brand : MAX STEEL
Model : Machinery and Tool Steel Specialist
Last Update : 10:06:21 03/08/2013

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
235
Total View
219405

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท แมกซ์สตีล จำกัด
Max Steel Co., Ltd.
 
Business Information :
 
Industry group :   Metal, Metallurgy, and Metal working 
 
Business type :   Retailer 
Wholeseller 
Importer 
Distributor 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   41 พัฒนาการ 20 แยก 2 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กทม 10250
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10250
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10250
Tel :   02-3140348, 02-314-6890-1
Fax :   02-314-6890
 
Company Profile :
 

บริษัท แมกซ์สตีล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย เหล็กกล้าเกรดพิเศษ นำเข้า คุณภ่าพสูง จากประเทศเยอรมนี มีความเชี่ยวชาญกับพื้นฐาน เหล็กกล้าและโลหะวิทยา มาตรฐาน Deutsch Institute Norms (DIN) สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลทางเทคนิค และแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมให้กับลูกค้า


ปัจจุบัน ได้เพิ่มการนำเข้า เหล็กกล้าและโลหะเกรดพิเศษคุณภาพสูงจากทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีป ยุโรปอเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย ตามมาตรฐานเทียบ DIN, AISI, JIS,  ASTM เป็นต้น และด้วยศักยภาพทีมงานที่มีประสบการณ์สูงสามารถให้บริการข้อมูลทางเทคนิคในเชิงลึก เช่น คุณสมบัติทางกล ส่วนผสมทางเคมี คุณลักษณะ รูปแบบการอบชุบ การใช้งานที่เหมาะสม เพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบตรงตามมาตรฐานที่มั่นใจได้ในคุณภาพ


บริษัทฯ มีนโยบายที่จะคัดเลือกคุณภาพ เหล็กกล้าและโลหะเกรดพิเศษ "ที่ดีที่สุดในกลุ่ม" เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าตามมาตรฐานคุณภาพ ระดับสากลเหมาะกับ งานวิศวกรรมโลหะและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรและการผลิต อุตสาหกรรมพลังงาน-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้างและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมยานยนต์ ขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ และเกษตรกรรม


บริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่จะเป็น "ผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กกล้า งานอะไหล่และงานเครื่องมือ เกรดพิเศษที่ดีที่สุด" และมีวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการทำงาน และระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง นำเสนอผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคุณภาพ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การบริการก่อนและหลังการขาย ที่รวดเร็วเหนือความคาดหมายของ ลูกค้าและคู่ค้า ที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและสร้างรากฐานธุรกิจที่มั่นคงที่มีส่วนช่วยพัฒนา ธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี โครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ของทั้ง ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่มีเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนา สังคม การเงิน การลงทุน เพื่อสร้างอนาคตที่สดใส และความมั่นคงให้กับประเทศไทย


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Max Steel Co., Ltd. is a family-owned company active in distributing high quality imported steels from GERMANY.  Established in 1995, our technical sales team obtain years of fundamental knowledge and diversity of experiences in DEUTSCH INSTITUTE NORMS (DIN) - Principles of German Steel and Metallurgy to provide the best products consultation and technical solution to our valued customers.


Today, our company offers wide ranges of imported high quality special steels & metals from around the world especially from EUROPE, AUSTRALIA and ASIA CONTINENTS using mainly DIN, AISI, JIS, ASTM as the international steel grades conversion.  Our technical sales team can then provide products consultation and technical information such as Mechanical Properties, Chemical Composition, Characteristic, Heat Treatment, Application together with others technical data support.  These will ensure that our valued customers can obtain the best product quality assurance according to required engineering, specification and standard.


Our Expansion Policy is to Select Only "the Best in its Class" Special Steel and Metal Grades in response to customer needs. Most of our products are certified by international standards suitable for various fast moving CNC Millingmachinery industries such as Industrial Manufacturing, Energy and Petrochemical, Construction and Infrastructure, Automobile, Transportation and Logistics, Telecommunications and Electronics, Fishery and Agriculture.


Our mission is to be "the best Machinery and Tool Steel Specialist".  The management visions are to continuously improve working procedures and logistics, select high quality special steels with effective management, provide before and after sales services and strive to work beyond our customers and business partners expectation.  These key important elements will support the company growth and build a solid business foundation which takes part in assisting both government and private sections to develop business, industry, technology and various mega projects.  All of these mechanisms will help improve better living standards of Thai people while raising the potential of economic, social development, financial and investment for the bright future and stability for the Kingdom of Thailand. 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,001 to 5,000,000  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   not show  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Max Steel Co., Ltd.
Tel. 02-3140348, 02-314-6890-1  Fax. 02-314-6890  Website. http://www.maxsteelthai.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login