กระเป๋าช๊อปปิ้ง PTR S003
Brand : PTR
Model : PTR S003
Last Update : 16:44:10 08/02/2011
กระเป๋าช๊อปปิ้ง PTR S002
Brand : PTR
Model : PTR S002
Last Update : 16:43:00 08/02/2011
กระเป๋าช๊อปปิ้ง PTR S001
Brand : PTR
Model : PTR S001
Last Update : 16:40:57 08/02/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
4423
Total View
16575

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท พี.ที.อาร์.แบ็กส์ จำกัด
P.T.R. BAG CO.,LTD.
 
Business Information :
 
Industry group :   Leather and Footwear 
Textile and Clothing 
 
Business type :   Wholeseller 
Distributor 
Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   89 ซอย 66/1 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10150
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10150
Tel :   0-2898-7627,0-2898-8598
Fax :  
 
Company Profile :
 

   เริ่ม ก่อตั้งโดย คุณทวี รังสรรค์ และคุณประหยัด สิงห์นันต์ ซึ่งเป็นคู่เขยกัน และได้รับการสนับสนุนจากภรรยาของทั้งสองคน คือ คุณไกรศรี รังสรรค์ และ คุณอารีย์ สิงห์นันต์ ซึ่งเป็นพี่น้องกัน
เนื่อง จากคุณทวี รังสรรค์ ได้ทำงานด้านการขายมาโดยตลอดตั้งแต่เรียนจบ และได้มองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจด้านการขายกระเป๋า ประกอบกับได้รู้จักกับ คุณประหยัด สิงห์นันต์ ในฐานะญาติอยู่แล้ว และได้พูดคุยกันในการทำธุรกิจ ซึ่งทางคุณประหยัด สิงห์นันต์ ก็มีความพร้อมในด้านการผลิตและออกแบบอยู่แล้ว เพราะคุณประหยัด สิงห์นันต์ถือได้ว่าเติบโตมาในโรงงานผลิตกระเป๋า เคยทำงานแทบจะทุกอย่างเกี่ยวกับขบวนการผลิตและออกแบบ จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่สะสมมาอย่างเต็มเปี่ยม
   เนื่อง จากการทำธุรกิจขายกระเป๋า ในขณะนั้นยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่บ้างซึ่งก็คือบริษัท ห้าง ร้าน ต่างๆที่ทำธุระกิจด้านนี้อยู่ มีน้อยรายมากที่มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง ซึ่งการที่ไม่มีโรงงานผลิตของตนเองนั้น ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัญหาหลัก ๆ เช่น ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลานัดหมายเพราะโรงงานผลิตให้ไม่ทัน
   เนื่อง จากโรงงานผลิตรับงานจาก บริษัท ห้าง ร้าน หลายแห่ง, ไม่สามารถความคุมคุณภาพสินค้าตามที่ตกลงกับลูกค้าได้ เพราะผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง และในบางครั้งเกิดจากการเร่งงานจนเกินไป, ราคาแพงเนื่องจากต้องผ่านผู้ขายหลายคนกว่าจะถึงลูกค้า เป็นต้น
ด้วย เหตุนี้เองทำ ให้คุณทวี และคุณประหยัด ตัดสินใจลงมือทำธุระ กิจการ ผลิตและ จำหน่ายกระเป๋า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยมีความมุ่งมั่นจะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี รูปแบบตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า ทันสมัย สวยงาม แข็งแรง ส่งสินค้าตรงเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และราคาสมเหตุผล(ไม่แพง)

พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต
   1. ออก แบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญมี ประสบการณ์ กว่า 20 ปี (สามารถออกแบบ ขึ้นตัวอย่าง และพัฒนาร่วมกับลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะพอใจสูงสุด)
   2. คัด สรรวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพดี รูปแบบ สวยงาม ทันสมัย แข็งแรง ตรงกับการใช้งาน ราคาเหมาะสมตาม ความต้องการของลูกค้า
   3. การ ตัด เย็บ จากเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ทันสมัย สถานที่ สะอาด และช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งมีระบบควบคุม คุณภาพระหว่างการผลิตอย่างเคร่งครัด
   4. ตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิตอย่างเคร่งครัดอีกครั้งหนึ่ง
   5. บรรจุภัณท์สวยงาม แข็งแรง ถูกต้อง

นโยบาย
   1. ผลิตสินค้าคุณภาพดี รูปแบบ สวยงาม ทันสมัย แข็งแรง ตรงกับการใช้งาน ราคาสมเหตุผล(ไม่แพง)
   2. จัดส่งสินค้า รวดเร็ว ตรงเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง
   3. มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
   4. พัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและจ่ายค่าตอบ
แทนอย่างเหมาะสม
   5. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่ บริษัทธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
   ประเทศ ไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาห-กรรม ส่วนใหญ่ยังขาดฝีมือแรงงานทำ ให้ได้ค่าตอบแทน ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศท ี่พัฒนาแล้ว ทำให ้คุณภาพ ชีวิตของ ประชาชนในส่วนนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะ เดียวกัน เราควรพัฒนารูปแบบ และคุณภาพของผลิตภัณท์เครื่องจักร เครื่องมือและฝีมือแรงงานให้อยู่ใน ระดับปานกลางจน ถึงระดับ บนเพื่อคุณภาพสินค้าที่ดีกว่า ราคาที่เหมาะสม การติดต่อสื่อสารขนส่งสินค้า สะดวก รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าพอใจในสินค้าและบริการสูงสุด และถ้าเราขายสินค้าได้มากขึ้น นั่นหมายถึงคนไทยส่วนหนึ่งจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

 
Other information :
 
Capital Investment :   not show  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by P.T.R. BAG CO.,LTD.
Tel. 0-2898-7627,0-2898-8598
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login