ปูนสำเร็จรูป MORTAR
Brand : ปูนสำเร็จรูปทีพีไอ TPIPL MORTAR
ปูนสำเร็จรูป คือ วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, หินบดละเอียด และสารเคมีชนิดพิเศษที่มีการคัดเลือก ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน โดยส่วนผสมต่างๆ ผลิตสำเร็จจากโรงงานให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมสำหรับการใ้ช้งาน ซึ่งมีหลายประเภทเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายการใช้่งานเพียงแต่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที
Last Update : 17:09:02 21/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1270
Total View
27812

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)
TPI POLENE CO.,LTD
 
 
Business Information :
 
Industry group :   Civil and Construction 
 
Business type :   Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10120
Address 2 :   299/299-1 ถนนมิตรภาพ(กม.134) ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
จังหวัด สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18260
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10120
Tel :   02-285-5090 , 02-213-1039
Fax :   02-213-1035 , 02-285-5878
 
Company Profile :
 
+ ธุรกิจซีเมนต์
- เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของทั้งในและระหว่างประเทศ
- เป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์รายแรก ในประเทศ ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันนานาชาติ
- รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับมาตรฐานสากล ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000
ในขอบข่ายการผลิต และ จำหน่ายปูนซีเมนต์ แบบครบทั้งในส่วน โรงงานสระบุรี สำนักงานใหญ่และศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ จากสถาาบัน AJA Registrars
- มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำนวน 2 ฉบับ ในขอบข่ายการผลิต ปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars
- มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001 ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars
- สถานประกอบการยอดเยี่ยม ประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน ระดับประเทศ (ที่ 1 ของประเทศไทย) จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม Testing Agency License for Cement Testing จาก Los Angeles Department of Building and Safety
- ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนด้านสารมลพิษ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รับการรับรองคุณภาพปูนซีเมนต์ประเภท CEMI 42,5 R-NA และ CEMI 52,5 R-NA ตามมาตรฐาน DIN1164 จาก Landesmaterialprufamt Sachsen_Abhalt
- ได้รับการรับรองคุณภาพปูนซีเมนต์ประเภท CEMI 42,5 R-NA และ CEMI 52,5 R-NA
ตามมาตรฐาน DIN 1164-1 (10/94) จาก Amtliche Materialprufungsanstalt Bremen
 
Other information :
 
Capital Investment :   not show  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   More than 1,000  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by TPI POLENE CO.,LTD
Tel. 02-285-5090 , 02-213-1039  Fax. 02-213-1035 , 02-285-5878  Website. WWW.TPIPOLENE.CO.TH
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login