พิธีการการส่งออก
ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกำหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการนำเข้า โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า ดังนี้
Last Update : 12:13:52 09/11/2010
พิธีการนำเข้า
ในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน
Last Update : 15:34:45 08/11/2010
Transport Air / Sea Freight
Brand : Better Express
Better Express can handle all kind of shipment from Less-than-coantainer loads (LCL)Full-container-loads (FCL) special equipment oversize cargo and bulk cargo withvarious major carrier.
Last Update : 10:32:19 26/01/2013
Warehouse Distribution & Packing
Brand : Better Express
Better Expresss provided pickup , packing , shipping delivery till warehousing and distribution. Movement of good in & out of boned warehouse. The smooth operations and expedites prompt clearance from / to warehouse
Last Update : 10:52:20 17/11/2010
Logistics Door to Door Service
Brand : Better Express
With our international network, any where, any origin or destination.
Last Update : 12:27:49 09/11/2010
Export Documentation , Consular and Legalization
Brand : Better Express
Our full range of service can provided you all kind of export documentation , re-export refunded section 19 BIS , tax incentive and tax compensations claiming. Consular , Certificate of Origin of Origin service and Legalized by Embassy and other permission.
Last Update : 18:38:41 08/11/2010
Customs Clearance
Brand : Better Express
Better Express experience in all aspects of customs procedures. Online access to Customs Entry Processing at all of the port ensures a comprehensive inbound and outbound customs clearance service.
Last Update : 18:34:13 08/11/2010

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1121
Total View
68682

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท เบทเทอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
BETTER EXPRESS CO., LTD.
 
Business Information :
 
Industry group :   Transportation 
 
Business type :   Other 
Service provider 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   735 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10110
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10110
Tel :   02-6633411-4
Fax :   02-6633313,02663-3415,02-2584870
 
Company Profile :
 

บริษัท เบทเทอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถสูงในทุก ๆ มิติของโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการด้านโลจิสติกส์ ที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของเอเซีย
โครงการ 3 วงแหวน 5 ประตู
วงแหวนที่ 1 AEC ในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ วงแหวนที่ 2 อาเซียน + 3 ที่มีประเทศจีน , ญี่ปุ่น , เกาหลี วงแหวนที่ 3 อาเซียน + 6 มี จีน , ญี่ปุ่น , เกาหลี , อินเดีย , ออสเตเลีย , และนิวซีแลนด์ โครงการ ทวายโปรเจ็กต์ ท่าเรือน้ำลึกทวาย – แหลมฉบัง
โครงการ เส้นทาง R3E และ R3W , R9 , R12 , 555 รวมแล้วประชากรครึ่งหนึ่งของโลกเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ , แรงงาน และเป็นฐานการผลิตทั้งนำเข้าและส่งออกปริมาณมาก
บริษัท เบทเทอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด มีขีดความสามารถสูงในทุก ๆ มิติโลจิสติกส์ เพื่อสามารถตอบสนองการขนส่งที่มีปริมาณมาก ๆ จากเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยมีปริมาณรถขนส่งสินค้ารวมกันหลายร้อยคัน ทั้งรถกระบะ , รถหกล้อ , รถหัวลาก , รถห้องเย็น , รถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น รถโรเบส เพื่อรองรับการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ๋ และรถเครนสำหรับการติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีระบบติดตาม GPS เพื่อติดตามสินค้า รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้แบบ Real-Time โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ที่ www.betterexpress.co.th รวมทั้งการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน , มาเลเซีย , ลาว , กัมพูชา , พม่า และเวียดนาม รวมทั้งการขนส่งแบบกระจายสินค้าภายในประเทศ ทั่วทุกจังหวัดและตำบลในประเทศไทย
ด้านพิธีการศุลกากร จากประสบการ์ณที่ยาวนานมากว่า 20 ปี และทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านกฏหมายศุลกากรและมีความชำนาญด้านสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมทั้งสินค้าเทกองทุกชนิด เช่น สินค้าเกษตร , แร่ธาตุ , ถ่านหิน , และเศษเหล็ก รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าและขนย้ายติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมทั้งด้านประสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร เช่น การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ และชดเชยรวมทั้ง BOL รวมทั้งให้คำปรึกษา และวางแผนการดำเนินงาน ให้กับผู้ประกอบการอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศทีทั้งบริการแบบ LCL และ FCL ด้วยความชำนาญและประสบการ์ณที่ยาวนานและเครื่อข่ายที่มี่อยู่ทั่วโลก จึงสามารถจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้าทุกชิ้นถึงจุดหมายปลายทางทั่วโลกได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมทั้งการรับสินค้าจากทั่วโลกมายังประเทศไทยและดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าและจัดรถขนส่งสินค้า เพื่อส่งมอบสินค้าให้ถึงมือผู้รับทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านคลังสินค้า เรามีคลังสินค้าฟรีโซนเพื่อประสิทธิประโยชน์ทางภาษีรวมทั้งสามารถทำการรีแฟก จัดเก็บ และกระจายสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกโดยได้รับการยกเว้นเรื่องภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มและยังมีคลังสินค้าทั่วไป กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วทุกแห่งในประเทศไทย
ด้านบุคลากร ทางบริษัท ฯ ได้มี การจัดฝึกอบรมด้านความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความพร้อม ความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดี
ด้าน IT เราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนา โดยการมีซอต์ฟแวร์ในการ TRACKING ORDER ติดตามสถานะของสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ และยังเป็นต้นแบบของการใช้ซอต์ฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทั้งระบบ เพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตลอดเวลา รวมทั้งการจัดทำโปรแกรมให้กับลูกค้า รวมทั้งอบรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านโลจิสติกส์
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการและบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเป็นที่ปรึกษาบริษัท ฯ ในการพัฒนาและออกแบบด้านโลจิสติกส์ตลอดเวลา
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ ของประเทสไทย เพื่อรองรับการบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Better Express ผู้นำด้าน LOGISTICS ของประเทศไทย

 
Other information :
 
Capital Investment :   5,000,001 to 10,000,000  
Annual revenue :   10,000,001 - 25,000,000  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by BETTER EXPRESS CO., LTD.
Tel. 02-6633411-4  Fax. 02-6633313,02663-3415,02-2584870  Website. www.betterexpress.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login