หลักสูตรช่างประกอบท่อ (Pipe Fitter Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : Pipe Fitter Course
Last Update : 12:03:48 19/03/2009
หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากร่องวีตั้งเชื่อมขึ้น 3G (3G Welder Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : 3G Welder Course
Last Update :
หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กอน TIG (TIG Welder Course)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : TIG Welder Course
Last Update :
บริการพัฒนาบุคลากร ด้านงานเชื่อม (Human Resource Development)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : Human Resource Development
Last Update :
ตัวอย่างนักเรียนเก่า (Reference)
Brand : โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
Model : นักเรียนเก่า
Last Update :

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
455
Total View
133106

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
School of X-ray Welder and Fitter (Thailand)
 
Business Information :
 
Industry group :   Education, Training, and Research 
 
Business type :   Service provider 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   142 หมู่ 5 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34190
State/Province :   อุบลราชธานี
Country :   ไทย
Postcode :   34190
Tel :   +66 (045) 267 845, (045) 323 750, (045) 324 263, / Mobile Phone : 083-415-2499
Fax :   +66 (045) 267 845, (045) 267 199
 
Company Profile :
 

     โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) ใบอนุญาตเลขที่ อบ(4) 2/2550 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 โดยความมุ่งมั่นและตั้งใจของ คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี ที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถในด้าน งานช่างประกอบท่อ, ช่างเชื่อมไฟฟ้า 3G, ช่างเชื่อมอาร์กอน (Tig), ช่างให้สัญญาญเครน, ช่างประกอบนั่งร้าน, ช่างก่อสร้าง ฯลฯ ที่มีศักยภาพทางฝีมือและยกระดับสู่มาตรฐานสากลโลก ซึ่งเป็นงานที่สร้างรายได้ค่อนข้างสูงทั้งไนประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ อู่ต่อเรือขนาดใหญ่และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ที่มีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก.
     จากประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาแรงงานไทย ซึ่งมีประเทศ เวียดนาม, ปากีสถาน,อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ ฯลฯ แรงงานต่างประเทศกลุ่มนี้ได้มีการพัฒนาฝีมือขึ้นมาเกือบเทียบเท่ากับประเทศไทย โดยส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานของแรงงานกลุ่มนี้จะมีความอดทน ประหยัด จึงเป็นเหมือนคู่แข่งที่น่ากลัวของแรงงานไทย ดังนั้น นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี จึงได้จัดตั้ง " โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)" ขึ้น ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานไทยและจัดส่งแรงงานที่มีศักยภาพทางฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ.

วิสัยทัศน์
     องค์กรที่ทันสมัย ศูนย์กลางผลิตช่างไทย สู่มาตรฐานสากลโลก.

พันธกิจ
     1.ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้พัฒนาฝีมือในด้านกลุ่มช่างอุตสาหกรรม
       พลังงาน สู่มาตรฐานสากลโลก.
     2.เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตและเพิ่มอัตราการทำงานของคนงานไทยให้สูงขึ้น.
     3.พัฒนารายได้ของประชาชนในท้องและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติดียิ่ง
        ขึ้น.

ปรัชญา
     ปรัชญาของโรงเรียนคือ " มุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างช่างไทย โกอินเตอร์" โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) มีความตระหนักว่า นักเรียนทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง เราจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการ เป็นผู้มีคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลอันดีต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตที่ดีมีความสุขต่อไป.

ความคาดหวัง
     นักเรียนสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพที่ดี มีงานทำที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข.

 
Other information :
 
Capital Investment :   not show  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   not show  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by School of X-ray Welder and Fitter (Thailand)
Tel. +66 (045) 267 845, (045) 323 750, (045) 324 263, / Mobile Phone : 083-415-2499  Fax. +66 (045) 267 845, (045) 267 199
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login