ขนาดสายไฟฟ้ากับการทนกระแสไฟฟ้า
ขนาดสายไฟฟ้ากับการทนกระแสไฟฟ้า การเลือกใช้สายไฟให้เหมาะสมกับโหลดมีความจำเป็นหากเราเลือกใช้สายไฟขนาดไม่เหมาะสมย่อมส่งผลถึงความปลอดภัยและค่าใช้จ่าย
Last Update : 11:04:27 05/09/2014
สาย IEC02 THW
Brand : United
Model : -
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว ไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายอ่อน แรงดันไฟฟ้ากำหนด 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70oC 60227 IEC 02
Last Update : 09:11:25 29/09/2014
สาย IEC 06 IV
Brand : United
Model : -
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว ไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายอ่อน แรงดันไฟฟ้ากำหนด 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70oC 60227 IEC 06
Last Update : 09:06:34 29/09/2014
สาย IEC 05 IV
Brand : United
Model : -
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว ไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำเส้นเดี่ยว แรงดันไฟฟ้ากำหนด 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70oC 60227 IEC 05
Last Update : 09:04:45 29/09/2014
สาย IEC53 กลม VCT
Brand : United
Model : -
สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา แรงดันไฟฟ้ากำหนด 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70oC 60227 IEC 53 กลม
Last Update : 09:02:51 29/09/2014
สาย IEC 01 THW
Brand : United
Model : -
สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว ไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็ง แรงดันไฟฟ้ากำหนด 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70oC 60227 IEC 01
Last Update : 09:02:31 29/09/2014

Page View  4128  
Product Information :

Product Name:  
สาย NAY
Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   สายอลูมิเนียม
Brand:   United 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   สาย NAY
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by UNITED WIRE & CABLE CO.,LTD.
Tel. 02-8873180-3  Fax. 02-8873184 , 02-4960216  Website. www.unitedwirecable.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login