เมล็ดกาแฟ
ระดับการคั่วของเมล็ดกาแฟ
Last Update : 23:19:26 03/04/2013
ผงปั่น
Brand : CB
บรรจุ 500 กรัม ราคา 230 บาท
Last Update : 22:08:04 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
Brand : ERNESSO
Model : Espresso
1 ถุง 250 กรัม = 135 บาท 1 กก. = 470 บาท 5 กก. กก.ล่ะ 430 บาท
Last Update : 21:58:30 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
Brand : ERNESSO
Model : Dark
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 21:57:26 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วผสม
Brand : ERNESSO
Model : Roasted Blend
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 21:56:13 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วชนิดเข้มมาก
Brand : ERNESSO
Model : Extra Dark
1 ถุง 250 กรัม = 120 บาท 1 กก. = 390 บาท
Last Update : 21:54:52 02/04/2020

Page View  12597  
Product Information :

Product Name:  
Fully Automatic Coffee Machine
Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ
Brand:   Gaggia 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ราคาปรกติ 53,900 พิเศษ 49,000 บาท
     
 

Highlights and Features

EXTRA CAPACITIES

Gaggia Anima XL is equipped with 2 extra capacity containers for water and coffee beans. It allows to manage extra requests of espresso and milk beverages.

 

INTEGRATED MILK CARAFE

Froths the milk for an incredibly dense, consistent and hot result thanks to its unique two frothing chambers. In a few seconds, you can enjoy your perfect Cappuccino or latte macchiato: your coffee is brewed and the milk carafe froths the milk all at the touch of a button. It delivers a splash-free stream of velvety milk straight into your cup. With an automatic cleaning cycle and the ability to be removed and stored in the fridge, it is as hygienic as it is efficient.

 

ONE-TOUCH BEVERAGE SELECTION

You can prepare your favourite coffee and milk specialties at one touch of a button, thanks to the integrated milk carafe and multi-beverage interface.

 

AUTO-CAPPUCCINO SYSTEM

Thanks to the fully integrated double chamber milk carafe, having a perfect cappuccino or a frothed milk, directly in the cup, only takes seconds with just one touch of a button. The milk carafe is cleaned after every use with the unique auto-clean carafe that you can activate at one touch if you wish, after each milk preparation.

 

REMOVABLE PATENTED BREWING GROUP

It is the heart of the machine. It replicates the actions of a barista in an automatic mechanism. An ideal dose of coffee is tamped into a neatly compressed puck and it allows hot water to run through the puck at a suitable pressure for a great coffee.

 

100% CERAMIC GRINDER

Anima is equipped with a robust 100% ceramic grinder that turns beans into a fine powder and extracts maximum flavours, without ever tasting burnt. It has 5 different settings of grind that grant you the finest grind for a full-bodied espresso or a coarser grind for a lighter tasting coffee.

 

PROGRAMMABLE DISPENSING SYSTEM

Each drink can be fully customized and you can store your preferred settings per coffee and milk beverages for future brews, such as strength, temperature and length.

 

OPTIAROMA

You can select and memorize the amount of coffee required for your perfect Espresso: 5 options available, from 6,5 to 11,5 grams, to adjust the coffee strength to your taste.

 

PROGRAMMABLE PRE-INFUSION

Few seconds of pause between the first shower of hot water and the brewing process moisturises the coffee grounds, extracting the full bouquet of aromas, giving your Espresso a unique body and taste.

 

GAGGIA ADAPTING SYSTEM

The innovative technology of the Gaggia Adapting System adjusts the grinding process, making sure the selected quantity of ground coffee is used for your espresso, whatever blend you choose. Just like a professional barista.

Warranty 1 year.

 

© 2000-2008 CopyRight by Coffee Boulevard Co.,Ltd.
Tel. 0-2944-5322 , 09-5367-4752  Website. www.coffeeboulevard.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login