การเลือกความยาวของเสาเข็มในการก่อสร้างอาคาร
เสาเข็มที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือคลังสินค้า มีหลายประเภท เช่นเสาเข็มไอ เสาเข็ม สี่เหลี่ยมตัน เสาเข็มกลม สปัน (spun pile) ซึ่งเสาเข็มแต่ละประเภทจะมี แรงเสียดทานไม่เหมือนกัน ก่อนการเลือกความยาวเสาเข็มในแต่ละพื้นที่ความจะทำการ boring test ซึ่งเป็นการเจาะสำรวจให้รู้ถึงสภาพชั้นดิน โดยปกติจะเจาะกันที่ความลึก 30 เมตรเพื่อนำมาคำนวณหาความยาวของเสาเข็มที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้เสาเข็มที่สั้นหรือยาวกว่าความต้องการในการก่อสร้างนั้น
Last Update : 22:25:16 15/09/2013
อาคารคลังสินค้า 2
อาคารคลังสินค้า 2
Last Update : 16:12:38 23/09/2013
ถนน คสล.และ ถนน แอสฟัลต์
Brand : ถนน คสล.& ถนน แอสฟัลต์
Model : ถนน คสล.และ ถนน แอสฟัลต์
ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และ ถนน แอสฟัลต์กรีต
Last Update : 15:06:12 23/09/2013
ศาลาทรงไทย กลางน้ำ
Brand : อาคารชุด หลังคาทรงไทย
Model : ศาลาทรงไทย กลางน้ำ
อาคารชุด หลังคาทรงไทย กลางน้ำ
Last Update : 14:41:58 23/09/2013
อาคารคลังสินค้า
Last Update : 17:08:18 06/09/2013

Page View  5266  
Product Information :

Product Name:  
ถนน คสล.และ ถนน แอสฟัลต์
Product Category:  
Product Sub-Category:  
Brand:   ถนน คสล.& ถนน แอสฟัลต์ 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และ ถนน แอสฟัลต์กรีต
     
 

ถนนแอสฟัลต์ ร้อน

 ถนนแอสฟัลต์กรีต ชนิดร้อน

ถนน แอสฟัลต์

ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ

ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คามหนา ตั้งแต่ 15 - 25 ซม.

 

© 2000-2008 CopyRight by J.BROTHER CONSTRUCTION CO., LTD.
Tel. 02-328-0898-9  Fax. 02-328-0897  Website. http://www.jbc.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login