ฮีทเตอร์
Last Update : 14:50:49 15/09/2005
ฮีทเตอร์
Last Update : 14:49:57 15/09/2005
อุปกรณ์ไฟฟ้า
Last Update : 14:49:15 15/09/2005
Water Heater
Last Update : 14:45:20 15/09/2005

Page View  7454  
Product Information :

Product Name:  
Stainless fin coiled Heater, ฮีทเตอร์ท่อสแตนเลสติดครีบ
Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   ฮีทเตอร์
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ฮีทเตอร์ชนิดนี้ ถูกออกแบบมา เพื่อให้มีการติดครีบ โดยที่ทั้งท่อโลหะ และครีบทำจากสแตนเลส
     
 
ฮีทเตอร์ท่อสแตนเลสติดครีบ ฮีทเตอร์ชนิดนี้ ถูกออกแบบมา เพื่อให้มีการติดครีบ โดยที่ทั้งท่อโลหะ และครีบทำจากสแตนเลส ซึ่งตัวครีบจะเป็นส่วนสำคัญ ในการเพิ่มพื้นที่ผิว ให้กับท่อฮีทเตอร์ เหมาะกับการใช้งาน ที่ต้องการความร้อนต่ำ จนถึงความร้อนปานกลาง ฮีทเตอร์ชนิดนี้ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ ที่มีการเคลื่อนที่ของลม ผ่านตัวฮีทเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น ในระบบทำความร้อน ของเครื่องปรับอากาศ ฮีทเตอร์สำหรับติดตั้งกับท่อดักท์ และเตาอบอุณหภูมิสูงปานกลาง Stainless fin coiled Heater This type of heater is designed to be attached with fin coiled. Both tube and fin are made of stainless. The fin coiled is an important part to add more space to surface. It can generate low and medium temperature. This type is suitable to be used with all equipments which are operated by flowing through of hot air: for example, air conditioning system, air-duct heater and medium temperature oven.
 

© 2000-2008 CopyRight by K.L. INDUSTRY CO.,LTD.
Tel. 0-2331-1824,0-2331-2206,0-2331-3528  Fax. 0-2331-7925  Website. http://www.klheater.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login