สูตร 16-16-8
Brand : ตราช้าง 9 เชือก
ปุ๋ยนาข้าว
Last Update : 08:15:32 26/07/2013
ปุ๋ยอินทรีย์
Brand : ตราไก่ พระอาทิตย์
สำหรับยางพารา
Last Update : 07:28:35 26/07/2013
สูตร 14-10-30
Brand : ตราไก่ พระอาทิตย์
- ช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตเร็ว - รากแข็งแรง - ลำต้นแข็งแรง
Last Update : 06:59:35 26/07/2013

Page View  6090  
Product Information :

Product Name:  
ปุ๋ยอินทรีย์
Product Category:   เกษตร
Product Sub-Category:   ปุ๋ยอินทรีย์
Brand:   ตราไก่ พระอาทิตย์ 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   สำหรับยางพารา
     
 

ยางพาราปลูกใหม่
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราไก่ พระอาทิตย์ 1-2 กก./ต้น รองก้นหลุม


คุณสมบัติ
- ช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตเร็ว
- รากแข็งแรง
- ลำต้นแข็งแรง

รูปที่ สอง   ^______^"

 

© 2000-2008 CopyRight by DELUXE INDUSTRY COMPANY LIMITED
Tel. -026186691-3  Fax. -026185470  Website. -http://www.deluxe-industry.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login